Partners

Vi strävar efter att ha ett nära tekniskt och affärsmässigt samarbete med så många leverantörer av ekonomi- och affärssystem som möjligt. Vi samarbetar också med ett antal aktörer inom scanning och print. Målet är att våra tjänster skall komplettera varandra på ett sätt som ger maximal nytta för våra kunder. Nedan kan du läsa mer om våra partnersamarbeten.

Pagero Partners