Read news in Swedish

Handelsbanken has aligned with Pagero to offer a solution that makes it easier for business groups to connect to the banks they work with. A representative from Pagero describes how digital business solutions save businesses of all sizes time and resources.

Pagero is proud to announce the inclusion of Handelsbanken into its global network for payment processing solutions. Pagero customers can now manage all of their domestic and foreign payment methods to Handelsbanken, as well as Pagero’s entire network of banking partners, through a single connection.

Apps for managing multiple payment systems

The Pagero Network connects business groups together to automate and streamline their payment processes, improving efficiency and performance. With the Pagero E-payment Processing service, customers manage payment files for multiple companies, through multiple banks, via a single login and account. The service also provides customers with other smart functions, such as overview, searchability of files and electronic storage.

E-payment Processing forms part of Pagero Cash Management Applications, which aim to facilitate and mobilise business finances. Services include Factoring , which customers use to manage funds and optimise cash flow, and E-netting, through which customers can aggregate and distribute payments across entities of an established group without moving funds.

Digital solutions to simplify payments

In an era of globalisation and digital transformation, some businesses fall behind on regulations and technical requirements set forth by banks, the industry or local government. Pagero maintains that their services ensure compliance with the required ISO20022 format, regardless of ERP or digital capabilities.

Pagero Key Account Manager for Payment Solutions, Josefin Holmgren says, “I am very happy about this new connection to Handelsbanken. We know that many business groups are spending unnecessary time with manual and administrative work, simultaneously managing files using several banking solutions. By streamlining all their bank connections via Pagero Online, they have a full overview of all their payment files on a single, cloud-based platform. Customers gain time and control of their payment processes, and it’s easier and more secure than ever to take care of these tasks anytime, from anywhere.”

Payments made easier

Manage your cash anytime, from any device. Pagero Cash Management Applications make managing payment files intuitive and efficient.

Learn more

Handelsbanken ansluter sig till Pageros nätverk

Handelsbanken ansluter sig till Pageros nätverk för att erbjuda en lösning som förenklar för företagskoncerner att koppla sig till de banker de använder sig av. Pageros Key Account Manager Josefin Holmgren berättar om hur digitala affärslösningar sparar tid och resurser för företag av alla storlekar.

Pagero är stolta att kunna meddela att vi nu inkluderar Handelsbanken i vårt globala nätverk för betallösningar. Pageros kunder kan nu hantera alla sina inrikes och utrikes betalflöden till Handelsbanken samt Pageros hela nätverk av bankpartners, via en enda anslutning.

Appar för hantering av flera betalningssystem

Pageros nätverk kopplar samman företagskoncerner för att automatisera och effektivisera deras betalaflöden. Med Pageros e-betaltjänster kan våra kunder hantera betalfiler för flera företag, via flera banker, med en enda inloggning och ett enda konto. Tjänsterna ger också kunderna andra smarta funktioner, som förbättrad översikt, sökbara filer och elektronisk arkivering.

Pageros e-betaltjänster är en del av våra Cash Management Applications, som hjälper företag att förenkla och förbättra företagets finansiella processer. Våra Cash Management Applications inkluderar även factoring, som används för att hantera finansiering och optimera kassaflödet, och e-netting, som gör det möjligt att aggregera och distribuera betalningar mellan bolag inom en koncern utan att pengar överförs.

Digitala lösningar för förenklade betalflöden

I en tid av globalisering och digital förändring är det lätt att företag hamnar på efterkälken när det gäller regler och tekniska krav från banker, industrin eller lokala myndigheter. Pageros tjänster hjälper våra kunder att uppfylla gällande krav, bland annat det obligatoriska ISO20022, oavsett affärssystem eller digital kapacitet.

Josefin Holmgren, Key Account Manager för Pageros betaltjänster, säger: ”Jag är väldigt glad över att Handelsbanken har anslutit sig till vårt nätverk. Vi vet att många företagskoncerner lägger onödig tid på manuellt och administrativt arbete och hanterar filer med hjälp av flera banklösningar samtidigt. Genom att effektivisera alla bankanslutningar via Pagero får de full överblick över alla sina betalfiler via en och samma molnbaserad plattform, vilket frigör tid och ökar kontrollen över företagets betalflöden. Det blir enklare och säkrare än någonsin att hantera företagets betalflöden – när som helst, var som helst.”

Enklare betalningar

Hantera dina betalflöden – när det passar dig, hur det passar dig. Pageros Cash Management Applications gör hanteringen av betalningsfiler enkel och effektiv.

Läs mer