Pagero expands in Sweden by opening a local office in Skövde. This strategic decision follows our focus to help businesses in Sweden with their digitalisation, in line with the upcoming Swedish e-invoice requirement that will be put in place 1 April 2019.

The requirement follows EU Directive 2014/55 that states that the public sector in all member countries must be able to receive and send e-invoices electronically by 2019. In order to fulfil the requirements, Sweden has decided to recommend the use of the PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) network for exchanging invoices. As a PEPPOL access point, Pagero customers can reach all their trading partners via the Pagero network, both within the private and public sector, regardless of which network their trading partners use.

“We now have four Swedish offices; our headquarters in Gothenburg and local offices in Stockholm, Östersund and Skövde. It feels very good to have a clear presence in Sweden, which is an important market for us with a big customer base that keeps growing.” said Jonas Lehnér, Key Account Manager Public Sector at Pagero. “The upcoming Swedish requirements mean significant changes for many public organisations and their suppliers, but with our industry knowledge and streamlined solutions, it’s easy for our customers to tap into the benefits of digital trade.”

Information på svenska

Pagero expanderar i Sverige för att stödja digitaliseringen av offentlig sektor

Pagero expanderar i Sverige genom att öppna lokalkontor i Skövde. Beslutet är i linje med vårt fokus på att hjälpa företag och organisationer i Sverige att digitalisera sina affärsprocesser för att uppfylla det kommande svenska lagkravet på e-faktura som införs den 1 april 2019.

Lagkravet införs enligt EU-direktiv 2014/55, som innebär att offentlig sektor i alla medlemsländer senast 2019 måste kunna ta emot och hantera fakturor elektroniskt. I Sverige har man valt att rekommendera att e-fakturorna skall skickas via nätverket PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). Pagero är en godkänd PEPPOL-accesspunkt och våra kunder kan nå alla sina affärspartners via Pageros nätverk, både inom privat och offentlig sektor och oavsett vilket nätverk motparten använder.

”Nu har vi fyra svenska kontor; vårt huvudkonto i Göteborg och lokalkontor i Stockholm, Östersund och Skövde. Det känns väldigt bra att ha en tydlig närvaro i Sverige som är en viktig marknad för oss med en stor kundbas som växer snabbt, säger Jonas Lehnér, Key Account Manager Public Sector på Pagero. ”De kommande svenska lagkraven innebär stora förändringar för många offentliga organisationer och deras leverantörer, men vår erfarenhet och våra tjänster gör det enkelt för våra kunder att dra nytta av fördelarna med digital handel.”

Want to know more?

Contact Jonas Lehnér if you want to learn more about how Pagero can support your business.

Get in touch

Fulfil the requirements

Read more about the upcoming Swedish requirements (in Swedish)

Learn more