Asiakastarinat

SSAB otti haltuunsa rahtihankinnan ja -sopimukset Pageron kanssa

By using Pagero TMS for invoice control and TenderEasy for procurement, SSAB aims to automate and optimise its freight service process, from purchasing to payment.
Pagero TMS:n avulla kaikki rahtilaskut tarkistetaan jatkuvasti ja automaattisesti lähetystietoja ja sopimuksia vasten. SSAB:n on ainoastaan tarkistettava tilanne ja ryhdyttävä toimiin poikkeamien ilmetessä.

Maantiekuljetusten hankintojen koordinointi

SSAB Nordics omaksui kokonaisvaltaisen lähestymistavan päättäessään koordinoida maantiekuljetukset vastikään hankitun suomalaisyrityksen Ruukin kanssa. TenderEasyn ja Pageron yhteinen ratkaisu mahdollisti laajamittaisen hankintaprosessin implementoimisen hyvin lyhyessä ajassa ja varmisti, että lopputulos – pienemmät rahtikustannukset – jatkuisi sopimuskauden ajan.

Ratkaisu otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön rahdin hankinnan ja yritysten kuorma-autokuljetuksiin perustuvaa vientitoimintaa säätelevien sopimusten hallitsemiseksi. Projektiryhmässä oli työntekijöitä sekä Ruotsista että Suomesta, jotka yhdessä määrittelivät vaatimukset tuleville toimittajilleen. Kun yksiköiden eri rahtivaatimukset olivat tiedossa, pystyttiin samalla varmistamaan laatu toimittajien valinnassa sekä käyttöönottaa yhtenäinen hankintaprosessi ja -menetelmä.

Vähemmän manuaalista työtä käyttäjäystävällisellä hankintajärjestelmällä

SSAB:lle kyseessä oli merkittävä ja kattava kehityshanke, jossa yritettiin löytää järjestelmä manuaalisen ja erittäin aikaa vievän työn poistamiseksi. Järjestelmäksi valikoitui TenderEasy, joka koettiin käyttäjäystävälliseksi niin SSAB:n että kuljetusyritysten näkökulmasta, ja käyttöönottoon riitti lyhyempi opastus. Tarjouspohjat laadittiin TenderEasyssä ja niissä huomioitiin kaikki kuljetusyritysten tarvitsemat tärkeät tiedot.
     
Seuraavaksi kaikki kuljetusyritykset kutsuttiin aloituspalaveriin, jossa heille esiteltiin hankintamenettely ja SSAB:n vaatimukset sekä opastettiin, miten tarjouspohjat tulisi täyttää. Siitä lähtien kuljetusyritykset ovat jättäneet tarjouksensa järjestelmän kautta, ja SSAB voi näin ollen tarkastella, vertailla ja analysoida useiden eri toimittajien tarjouksia yksinkertaisella ja toistettavalla tavalla.

Ilman järjestelmän tukea emme olisi pystyneet toteuttamaan näin laajamittaista hankintaprosessia näin suurella toimittajamäärällä

pixelspixelspixels

Hankinnan kehityshanke toteutettiin useilla tarjouskilpailukierroksilla, toimittajien kanssa pidettyjen kokousten ja loppuneuvotteluiden avulla. Kolmenkymmenen päivän aikana pidettiin noin 40 toimittajatapaamista.

"Hankintajärjestelmänä TenderEasy toimii meillä erittäin hyvin", sanoo Roger Lindgren, Transport Sourcing, SSAB. "Ilman järjestelmän tukea emme olisi pystyneet toteuttamaan näin laajamittaista hankintaprosessia näin suurella toimittajamäärällä. Luonnollisesti se, että TenderEasy:n avulla voi tehdä vertailuja nopeasti ja sujuvasti, helpottaa asioita paljon. Toimittajille oli helppo antaa palautetta tuloksista tarjouskilpailujen välillä. Mahdollisuus tehdä näin koko rahtiliikenteen ja kaikkien tariffien osalta on erittäin arvokasta."

Laajempi laskujen hallinta varmistaa, että sopimuksia noudatetaan

Kun hankintaprojekti saatiin päätökseen, uudet kuljetussopimukset oli helppo tuoda Pagero TMS:ään, sillä hankinnassa käytetyt tarjouspohjat olivat alusta alkaen yhteensopivia Pageron kanssa.

Pagerossa kaikki rahtilaskut tarkistetaan jatkuvasti ja automaattisesti lähetystietoja ja sopimuksia vasten. SSAB:n on vain tarkistettava tilanne ja ryhdyttävä toimiin poikkeamien ilmetessä. Pageron avulla ja tietoja täsmäyttämällä voidaan varmistaa oikean hinnan maksaminen tavarakuljetuksista. Kaikki poikkeamat näkyvät automaattisesti, ilman merkittävää henkilöstön puuttumista.
 
"Pageron avulla pyrimme varmistamaan, että neuvottelemiamme sopimuksia noudatetaan", sanoo Maria Weibull, Unit Manager Logistics, SSAB Special Steel." Lisäksi Pagero tarjoaa meille tarvittavan tuen historiallisten rahtikustannustemme analysointiin. Järjestelmän avulla voimme eritellä kustannukset tunnistaaksemme mahdolliset parannusmahdollisuudet ennen seuraavaa hankintaa."

Pagero tarjoaa meille tarvittavan tuen historiallisten rahtikustannustemme analysointiin

pixelspixelspixels

Alennetut kustannukset x 2

Käyttämällä Pageroa laskujen hallintaan ja TenderEasyä hankintoihin SSAB pyrkii automatisoimaan ja optimoimaan rahtiprosessinsa, aina hankinnasta maksuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannusten syntymistä ja niiden jakautumista sisäisesti voidaan helpommin hallita. Kustannussäästöjä on saavutettu myös tehokkaalla hankinnalla sekä automaattisella laskuntarkastuksella.

Tietoa SSAB:sta

SSAB on pitkälle erikoistunut globaali teräsyhtiö. Yhtiö on maailman johtava erikoislujien terästen (AHSS), nuorrutusterästen (Q&T) ja nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja sekä rakennusratkaisujen tuottaja. SSAB:n Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuotuinen teräksentuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia.

Yhteistyössä:

ssab-logo

Oletko valmis digitalisoimaan liiketoimintasi?

Tutustu muihin aineistoihin

Katso kaikki syväluotaavat blogikirjoituksemme, webinaarimme ja oppaamme.
Siirry tietopankkiin