Asiakastarinat

Johnson & Johnson toteutti visionsa Pageron avulla

Johnson & Johnson's strategic partnership with Pagero led to increased numbers of digital business documents exchanged with the Nordic healthcare sector.
Vuoden 2015 aikana Johnson & Johnson solmi strategisen yhteistyösopimuksen Pageron kanssa lisätäkseen sähköisten sanomien määrää pohjoismaisella terveyden- ja sairaanhoitoalalla. Frederik Madsen, CLS Nordic Logistic & eCapability Manager, Johnson & Johnson AB:sta kertoo seuraavassa yhtiönsä ja Pageron välisestä yhteistyöstä.

Sähköinen kaupankäynti – haasteet ja visio

”Aloittaessani Johnson & Johnsonilla viisi vuotta sitten ryhdyimme parantamaan sähköisen kaupankäynnin menetelmiä ja strukturoimaan toimintatapojamme. Käytimme sähköiseen sanomavälitykseen ulkopuolista palveluntarjoajaa, mutta kysymyksessä oli tuolloin vielä yritysten järjestelmien väliset point-to-point ratkaisut. Meiltä puuttui kokonaan myös keskitetty ja aiheeseen paneutunut työryhmä. Vastuu oli eri maissa toimivilla yksittäisillä henkilöillä, joten asiantuntemus oli hyvin hajanaista.”

”Halusimme sujuvoittaa ja keskittää prosessejamme. Lisäksi tavoitteenamme oli laajentaa sähköinen kaupankäyntimme sisältämään laskujen lisäksi myös tilaukset, jota yrityksen ulkopuoliset tahot vaativat huomattavasti aiempaa enemmän. Mittavan projektin edetessä totesimme tarvitsevamme ulkopuolista apua. Siitä syystä otimme ensin yhteyttä silloiseen palveluntarjoajaamme. He eivät kuitenkaan ymmärtäneet kehitystarpeitamme, vaan mielsivät käytössämme olevan palvelun toimivaksi sellaisenaan. Kerroin meidän tarvitsevan kokonaisratkaisua ja he ihmettelivät, mitä sillä tarkoitan.”

Pagerolla on vakaa alusta joka toimii erinomaisesti, mutta tärkeintä ovat ihmiset tämän rinnalla.

pixelspixelspixels

Toimittajan valinta

“Olimme juuri aloittamassa hankintaa koskevia neuvotteluja uuden palveluntoimittajan kanssa, kun IT-johtajamme kutsui minut mukaan verkkolaskutusta koskevaan tilaisuuteen, johon hän oli aikeissa osallistua. Tuossa Pageron järjestämässä tapahtumassa yhteistyöneuvottelumme heidän kanssaan saivat alkunsa. Kerroimme tarvitsevamme toimittajan sijaan partnerin, joka pystyy hoitamaan asiat puolestamme. Taitomme ja osaamisemme ovat tuotteissamme ja järjestelmissämme, eivät niinkään ydinosaamisalueemme ulkopuolella. Meillä ei ole teknistä pätevyyttä hoitaa yhteyksiä ja niiden hallinnointia, ja siksi halusimme jonkun muun hoitavan nämä asiat puolestamme. Tämä oli toivomuksemme.”

Pageron avulla olemme yksinkertaistaneet sisäisiä prosessejamme.

pixelspixelspixels

Sisäisten prosessien muutos

“Alkuun teimme sisäisiä esivalmisteluja mukauttaaksemme omaa organisaatiotamme uuden edessä. Toisaalta yhdistimme sähköisen kaupankäynnin ja logistiikan vastuualueet, koska ymmärsimme näiden kahden osa-alueen kuuluvan tiiviisti yhteen. Onnistuimme näin tehostamaan logistiikkaketjuamme, ja tätä nykyä koko toimintaketju tilauksesta toimitukseen on täysin jäljitettävissä. Toisaalta keskitimme sähköisen kaupankäynnin kokonaisvastuun yhdelle työryhmälle, jonka myötä kaikkien Pohjoismaissa toimivien yritystemme organisaatiorakenteet ja ERP-järjestelmät ovat kauttaaltaan yhtenäisiä. Työmäärän vähentyessä voimme keskittyä sisäisiin prosesseihin kuten masterdataan ja rakenteeseen. Lisäksi sisäiset prosessimme ovat yksinkertaistuneet yhteistyön myötä, kun Pagero nykyään hoitaa osa-alueita, joista huolehdimme aikaisemmin itse.”

Yhteistyömme on erittäin syvää ammattimaisella tasolla. Tällainen kumppanuus oli juuri sitä, mitä toivoimme.

pixelspixelspixels

Yhteistyö Pageron kanssa

"Olemme kasvaneet uskomattoman paljon Pohjoismaissa, ja tällä asettelulla olemme pystyneet tehostamaan sisäisiä toimintojamme. Samalla minun on todettava, ettei kyse ole niinkään tekniikasta, vaan sen taustalla olevista ihmisistä. Tämä on merkittävin hyöty yhteistyössämme. Pagerolla on vakaa alusta, joka toimii erinomaisesti. Tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset tämän rinnalla. Kaiken A ja O on se, että luuria nostamalla saa välittömästi apua. Yhteistyökumppanimme osaa kuunnella ja omaa alan ymmärrystä – ja haluaa todellakin kasvaa yhdessä kanssamme. Yhteistyömme on tiivis ja toimii erittäin hyvin. Meidän ja Pageron tiimit ovat melkein kuin kollegoja keskenään. Tämä on oikeaa kumppanuutta, jossa Pagero toimii Johnson & Johnsonin käden jatkeena."

”Olemme valtavan tyytyväisiä! Sitä me todellakin olemme. Olemme saaneet aikaan jotain sellaista, jota kukaan muu ei ole tehnyt, ja hyvin lyhyessä ajassa. Sisäinen rakenne on saatu erittäin toimivaksi päästyämme eroon aiemmin itse huolehtimastamme vastuualueesta. Käytimme point-to-point -asetuksia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa ja aiheuttivat huolia. Näin ei ole enää. Asiantuntemus, rakenne ja ihmiset ovat kolme avainsanaa, joita haluan tässä yhteydessä korostaa. Yhteistyömme on erittäin syvää ammattimaisella tasolla. Tällainen kumppanuus oli juuri sitä, mitä toivoimme.”

twoPixels
fivePixels

Noudata lakivaatimuksia maailmanlaajuisesti

Katso Pageron ja Deloitten yhteiswebinaari, niin saat viimeisimmät tiedot säädösten noudattamisesta ja opit täyttämään määräykset markkina-alueillasi.
Katso webinaari

Yhteistyössä:

jnj-medical_300x200

Oletko valmis digitalisoimaan liiketoimintasi?

Tutustu muihin aineistoihin

Katso kaikki syväluotaavat blogikirjoituksemme, webinaarimme ja oppaamme.
Siirry tietopankkiin