Customer cases

Statkraft effektiviserer den finansielle driften med e-faktura

I hjertet av Europas overgang til fornybar energi står et selskap som er dedikert til å endre verdens energilandskap: Statkraft. Med 5 700 ansatte og en omsetning på 6,5 milliarder euro er Statkraft Europas største produsent av fornybar energi. Siden 2012 har de brukt Pagero til elektronisk fakturering.

I over hundre år har Statkraft vært ledende innen grønn energi, lenge før klimaendringene ble et globalt problem. Statkrafts visjon om å "fornye verden med ren energi" ligger til grunn for arbeidet med å bli Europas ledende leverandør av fornybare energiløsninger. Statkraft har en omfattende produktportefølje med fleksible vannkraftverk og et bredt spekter av andre fornybare energikilder, og forvalter finansielle operasjoner i 21 land og over 300 000 fakturaer hvert år.

"Vi har implementert e-faktura i seks land så langt. Norge er det mest modne landet for oss, med 90 prosent e-faktura. De andre landene er Tyskland, Sverige, Italia, Tyrkia og Brasil. Akkurat nå jobber vi også med å koble til rundt 40 selskaper i Storbritannia", sier Torgar Rist, Head of GBS Finance Invoice to Pay i Statkraft.

Pagero sitt produktutvalg, pålitelighet og etablerte varemerke bidro til at vi valgte dem. Men den kanskje mest avgjørende faktoren var Pagero sin globale rekkevidde

Torgar Rist, Head of GBS Finance Invoice to Pay, Statkraft

pixelspixelspixels

Valget av Pagero og faktorene bak samarbeidet

Samarbeidet med Pagero startet i 2012 da Statkraft begynte å evaluere ulike leverandører av e-fakturaløsninger. Flere faktorer påvirket den endelige beslutningen om å velge Pagero.


"Pagero sitt produktutvalg, pålitelighet og etablerte varemerke bidro til beslutningen. Men den kanskje mest avgjørende faktoren var Pagero sin globale rekkevidde, som var i tråd med de landene vi så på", forklarer Rist.

To primære drivkrefter for e-faktura: datakvalitet og compliance

Etter at Statkraft inngikk samarbeid med Pagero, har selskapet oppnådd betydelige forbedringer i datakvalitet og compliance i land som Tyrkia og Italia. Med over 90 % av fakturaene som behandles elektronisk i Norge, har Pagero hjulpet Statkraft med å oppnå betydelig driftseffektivitet.

"Jeg vil oppfordre alle til å følge med på den digitale utviklingen. I mange tilfeller vil du se positive effekter - sparte ressurser, forbedret datakvalitet og sikret overholdelse av lover og regler, for å nevne noe. Denne overgangen representerer fremtiden, og det er lurt å forberede seg på overgangen fra PDF og papirbaserte prosesser for å sikre effektivitet når det blir obligatorisk."

De forbedre prosessene gjorde det mulig for oss å opprette et globalt regnskapsteam som overvåker hele selskapets regnskap

pixelspixelspixels

Forventninger ved implementering av digitaliseringsprosjekter

Han påpeker også at det er viktig å ha de rette forventningene til den umiddelbare avkastningen på investeringen når man går over til e-faktura, ettersom den kan variere avhengig av forretningsmodell. Hos Statkraft i Norge ga innføringen av e-faktura betydelige fordeler, noe som gjorde det mulig å omfordele ansatte til mer strategiske regnskapsfunksjoner. Ved å effektivisere prosessene og fokusere på å øke andelen e-fakturaer samtidig som arbeidsmengden ble redusert, kunne Statkraft opprette et dedikert team med globalt økonomiansvar.

"Hvis du er et stort selskap med et høyt faktureringsvolum, kan du ha en mer umiddelbar positiv business case, vil jeg si, og det er vår situasjon i Norge. Men det er annerledes i Italia, der vi har 125 selskaper som bare håndterer noen få tusen fakturaer i året. Der ser regnestykket for umiddelbare resultater helt annerledes ut, men du får likevel fordelene med høyere datakvalitet og overholdelse av strenge nasjonale lover om fakturahåndtering og så videre", forklarer Rist.

Med blikket rettet mot fremtiden

Mens Statkraft fortsetter sin reise mot bærekraft og dominans innen ren energi, er Pagero en pålitelig partner som baner vei for fremtidig ekspansjon. Partnerskapet ble fornyet i 2020 etter en omfattende anbudsprosess.

twoPixels
fivePixels

Bare fordeler med en bærekraftig virksomhet

Les bloggen vår om hvordan e-fakturering er en bærekraftig forretningspraksis som gagner både miljøet og virksomheten din.
Les bloggartikkelen

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt vannkraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme.

Kjappe fakta:

  • Antall ansatte: 6000
  • Årlig omsetning: 6,5 milliarder euro
  • Fakturaer som sendes ut årlig: 300 000
  • Andel som bruker e-faktura: 31,1 %.
  • Land der Pagero brukes: 6 av 21 land.

I partnerskap med:

Klar til å begynne å digitalisere virksomheten din?

Utforsk kunnskapsbanken vår

Se alle våre blogginnlegg, webinarer og guider.
Gå til kunnskapsbanken