Kundcase

Statkraft effektiviserar sin finansiella verksamhet med e-fakturering

I hjärtat av Europas omvandling till förnybar energi finns ett företag som ägnar sig åt att förändra världens energilandskap: Statkraft. Med en personalstyrka på 5 700 personer och en omsättning på 6,5 miljarder euro är Statkraft Europas största producent av förnybar energi. Sedan 2012 har de använt Pagero för e-fakturering.

I över ett sekel har Statkraft varit ledande inom grön energi, långt innan klimatförändringarna blev en global angelägenhet. Deras vision att " förnya världen med ren energi" driver deras strävan att vara Europas främsta leverantör av förnybara energilösningar. Med en expansiv produktportfölj av flexibla vattenkraftverk och ett brett utbud av andra tillgångar inom förnybar energi, hanterar Statkraft finansiell verksamhet i 21 länder och över 300 000 fakturor varje år.


"Vi har implementerat e-fakturering i sex länder hittills. Norge är det mest mogna landet för oss, med 90 procent e-fakturor. De andra länderna är Tyskland, Sverige, Italien, Turkiet och Brasilien. Just nu arbetar vi också med att ansluta cirka 40 företag i Storbritannien", säger Torgar Rist, chef för GBS Finance Invoice to Pay på Statkraft.

Pageros produktsortiment, tillförlitlighet och etablerade varumärke hjälpte oss att välja dem. Men den kanske mest avgörande faktorn var Pageros globala räckvidd

Torgar Rist, Head of GBS Finance Invoice to Pay, Statkraft

pixelspixelspixels

Valet av Pagero och faktorerna bakom samarbetet

Samarbetet med Pagero inleddes 2012 när Statkraft började utvärdera olika leverantörer av e-faktureringslösningar. Flera faktorer påverkade deras slutliga beslut att välja Pagero.

"Pageros produktutbud, tillförlitlighet och etablerade varumärke bidrog alla till detta beslut. Men den kanske mest avgörande faktorn var Pageros globala räckvidd, som låg i linje med de länder vi tittade på", förklarar Rist.

Två primära drivkrafter för e-fakturering: datakvalitet och regelefterlevnad

Sedan samarbetet inleddes med Pagero har Statkraft sett betydande förbättringar av datakvaliteten och uppnått regelefterlevnad i länder som Turkiet och Italien. Med över 90 % av fakturorna som hanteras elektroniskt i Norge har Pagero hjälpt Statkraft att uppnå betydande operativa effektivitetsvinster.

"Jag skulle uppmana alla att hålla ett öga på den här digitala utvecklingen. I många fall kommer ni att kunna se positiva effekter - sparade resurser, förbättrad datakvalitet och säkerställd efterlevnad av lagar och regler, för att nämna några. Den här övergången representerar framtiden och det är klokt att förbereda sig för omställningen bort från PDF och pappersbaserade processer för att säkerställa effektivitet när det blir obligatoriskt."

De förbättrade processerna gjorde det möjligt att skapa ett Global Accounting team som övervakar hela företagets redovisning

pixelspixelspixels

Förväntningar när man genomför digitaliseringsprojekt

Han påpekar också att det är viktigt att ha rätt förväntningar på den omedelbara avkastningen på investeringen vid övergången till e-fakturering, eftersom den kan variera beroende på affärsmodell. På Statkraft i Norge gav införandet av e-fakturering betydande fördelar, vilket gjorde det möjligt för dem att omfördela personal till mer strategiska redovisningsfunktioner. Genom att effektivisera sina processer och fokusera på att öka andelen e-fakturor och samtidigt minska arbetsbelastningen kunde Statkraft inrätta ett särskilt team med globalt ekonomiskt ansvar.

"Vi fokuserade på att öka andelen e-fakturor och minska arbetsbelastningen i vårt team, och vi inriktade oss också på processer. Detta gjorde det möjligt för oss att skapa ett nytt team som heter Global Accounting", säger han.

Detta team tog på sig ansvaret för att övervaka redovisningsverksamheten i hela företaget, inklusive standardisering och konsolidering, vilket ledde till ökad professionalism och kapacitet att hantera redovisningsfunktioner på global nivå.

"Om du har ett stort företag med en hög faktureringsvolym kan du snabbare få ett positivt affärscase, skulle jag säga, och det är vår situation i Norge. Men det är en annan historia i Italien, där vi har 125 företag som bara hanterar några tusen fakturor per år. Där ser beräkningen för omedelbara resultat väldigt annorlunda ut, men du får ändå fördelarna med högre datakvalitet och efterlevnad av stränga nationella lagar som rör fakturahantering och så vidare", förklarar Rist.

Blickar mot framtiden

När Statkraft fortsätter sin resa mot hållbarhet och dominans inom ren energi förblir Pagero en pålitlig partner som banar väg för framtida expansion. Partnerskapet förnyades 2020 genom en omfattande anbudsprocess.

twoPixels
fivePixels

Bara fördelar med ett hållbart företag

Läs vår blogg om hur e-fakturering är en hållbar affärspraxis som gynnar både miljön och ditt företag.
Läs bloggartikel

Om Statkraft

Statkraft är ett ledande internationellt företag inom vattenkraft och Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft samt levererar fjärrvärme.

Snabba fakta:

  • Antal anställda: 6000
  • Årlig omsättning: 6,5 miljarder EUR
  • Fakturor som skickas årligen: 300,000
  • Andel som använder e-fakturering: 31.1%
  • Länder där Pagero används: 6 av 21

I samarbete med:

Är du redo att börja digitalisera din verksamhet?

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank