VAT in the Digital Age (ViDA)

Förstå vad Europas ViDA-reform handlar om och hur Pagero kan hjälpa dig att ligga steget före.

Styr Europa i digital riktning

I december 2022 presenterade EU-kommissionen ett nytt initiativ med namnet VAT in the Digital Age (Moms i den digitala tidsåldern) ViDA, som syftar till att revidera och modernisera momshanteringen i EU. Syftet med ViDA är att påskynda omställningen till helt digitala processer och därigenom lägga grunden för fortsatt innovation. De nya reglerna kräver att företag övergår från PDF- och pappersfakturor till helt digitala, XML-baserade transaktioner (riktiga e-fakturor) via tjänsteleverantörer som Pagero. Därmed markerar de en helt ny inriktning jämfört med dagens B2B-processer. Med ett helt digitalt system kan företagen lämna uppgifter till skattemyndigheterna i respektive land utan att avbryta sina operativa flöden. 

ViDA steg för steg

Fas 1

E-fakturering införs. XML blir obligatoriskt för transaktioner mellan EU-länder och standard för inhemska transaktioner, vilket innebär slutet för PDF-eran.

Fas 2

Digital rapportering blir obligatorisk (DRR). Företagen måste rapportera en del av sin EU-försäljning och sina EU-inköp i nära realtid. 

Fas 3

Harmonisering mellan alla medlemsstater. Länder med befintliga CTC-modeller måste uppfylla ViDA-kraven. 

En praktisk guide: Så förbereder du ditt företag för ViDA

När ViDA träder i kraft kommer papper och PDF:er inte längre vara giltiga dokument för skatteredovisning. Vilka åtgärder måste ditt företag vidta för att anpassa er efter denna nya verklighet? Läs vår praktiska guide som förklarar hur ni förbereder er för de förändringar ViDA innebär. 

Ladda ner guide

Orientera dig i det nya ViDA-landskapet med Pagero

Ett av ViDA-reglernas huvudsyften är att minska momsavvikelserna. Ett annat är att digitalisera och framtidssäkra näringslivet inom EU. Det kommer förmodligen innebära att företagen måste överge vissa av de tekniker de använder sig av idag. Företag som idag använder OCR, EDI, inköpsplattformar eller renodlade skattesystem kommer att behöva se över sina befintliga processer och påbörja övergången till en värld där e-fakturering är obligatoriskt. Ett öppet nätverk som erbjuder både affärsautomation och CTC-efterlevnad är en förutsättning för att ditt företag ska kunna anpassa och förbereda sig för de regelförändringar som väntar.

Automatisera

Uppfyll Fas 1-kraven genom att digitalisera och automatisera dina fakturaprocesser med Pagero. 

Uppfyll kraven

Uppfyll Fas 2-kraven utan att vidta några extra åtgärder eftersom DRR ligger inbäddat i våra lösningar för kund- och leverantörsfakturor.

Expandera

Dra nytta av din ViDA-investering genom att expandera utanför Europa i enlighet med alla regler och krav.

Fördelar med att använda Pagero för att uppfylla ViDA-kraven

Bevisat ViDA-kompatibel

Vi har genomfört flera pilotprojekt och tester med externa aktörer för att säkerställa att vår plattform är helt ViDA-kompatibel.

integrerad efterlevnad

Överensstämmelse med B2G- och CTC-kraven, samt med Peppols standarder, är en integrerad del av våra affärslösningar.

Expertis inom kund- och leverantörsfaktura

Vi hjälper dig att automatisera purchase-to-pay- och order-to-cash-processerna i enlighet med alla regler. Därmed minimeras det manuella arbetet och antalet fel.

Öppet och kompatibelt

Interagera med flera miljoner företag och skattemyndigheter i olika länder genom en och samma anslutning till vårt öppna nätverk.

En ViDA-kompatibel leverantör

Pagero har haft en aktiv roll i utformningen av CTC-efterlevnaden. Vi är en av huvudarkitekterna bakom Peppols CTC-modell, som numera kallas DCTCE eller ”5-bensmodellen”. I november 2023 deltog vi i det ViDA-test som anordnades av Nordic Smart Government & Business. Skattemyndigheterna i de fem nordiska länderna deltog i testprojektet, som visade hur den Peppol-baserade 5-bensmodellen säkerställer att e-fakturerings- och DRR-kraven uppfylls vid transaktioner mellan olika EU-länder enligt ViDA.

Läs mer om VAT in the Digital Age

Blogg: Vad är ViDA? Frågor och svar om VAT in the Digital Age

I den här artikeln förklarar vi vad VAT in the Digital Age är och svarar på några vanliga frågor. Läs mer om varför ViDA har tagits fram och vad det innebär för företag som verkar inom EU. 

 

Webinar: Leverantörsfakturor i en ViDA-värld

I det här webbinariet diskuterar vi vad ViDA kommer att innebära för din leverantörsfakturahantering och hur du förbereder ditt företag för att undvika överraskningar i sista minuten.

Webinar: ViDA – uppdateringar och framtidsprognoser

Håll dig uppdaterad om ViDA-initiativet, ta del av de senaste framtidsprognoserna och se vilka proaktiva åtgärder du kan vidta för att göra dig redo för de kommande kraven.

Gör ditt företag redo för VAT in the Digital Age

Vi hjälper dig att följa de senaste reglerna med e-fakturerings- och automationslösningar som hjälper ditt företag att uppfylla kraven, både idag och i framtiden.
  • Uppfyll de nationella reglerna i alla länder där ni verkar
  • Öka effektiviteten och minska driftskostnaderna
  • Bli digitala – förbättra anpassningsförmågan och tillväxten

Kontakta oss

Vill du komma igång eller lära dig mer? Lämna dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss!