Nyhetsrum

Välkommen till Pageros nyhetsrum! Här kan du läsa pressreleaser och få senaste nytt om vad som händer på företaget.

Nyheter

15 mars 2024

Pagero & Microsoft lanserar e-fakturering i USA

Pagero och Microsoft Corp tillkännager sin förmåga att utbyta elektroniska fakturor via DBNA (Digital Business Networks Alliance), ett ramverk för e-fakturering för den amerikanska marknaden.
Läs mer

Nyheter

26 februari 2024

Thomson Reuters framgångsrika förvärv av Pagero banar väg för fortsatt tillväxt

Förvärvet accelererar bolagens gemensamma vision om ett integrerat erbjudande inom e-fakturering och indirekt skatt till kunder över hela världen.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

23 februari 2024

Pagero Group AB:s ansökan om avnotering har godkänts

Sista dag för handel i Pagero Group AB (publ):s (”Pagero” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market är den 8 mars 2024.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

23 februari 2024

Pagero Group AB ansöker om avnotering

Mot bakgrund av att Thomson Reuters Corporation, genom det helägda dotterbolaget Thomson Reuters Finance S.A. ("Thomson Reuters"), kontrollerar över 99 procent av aktierna och rösterna i Pagero Group AB (publ) (”Pagero” eller ”Bolaget”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och teckningsoptioner i Bolaget, har styrelsen för Pagero beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

23 februari 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Pagero Group AB (publ)

Aktieägarna i Pagero Group AB (publ), 559189-9173, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 mars 2024 kl. 17.00 på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

23 februari 2024

Pagero publicerar bokslutskommuniké för 2023: En händelserik avslutning på ett starkt tillväxtår

Pagero Group AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023.
Läs mer

Nyheter

5 februari 2024

Mastercard och Pagero inleder samarbete för att förbättra företags tillgång till sömlösa digitala betalningar

Mastercard och Pagero (https://www.pagero.com/) tillkännager idag integrationen av Mastercards Cross-Border Services (https://b2b.mastercard.com/cross-border-services/) som ger Pageros företagskunder tillgång till snabba, transparenta och enkla internationella och nationella betalningar.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

15 januari 2024

Uttalande från den oberoende budkommittén i Pagero med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från Avalara Inc. om 45 kronor per aktie

Den oberoende budkommittén i styrelsen för Pagero rekommenderar enhälligt aktieägarna i Pagero att inte acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Avalara Inc.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

15 januari 2024

Uttalande från den oberoende budkommittén i Pagero med anledning av det höjda offentliga uppköpserbjudandet från Thomson Reuters om 50 kronor per aktie

Den oberoende budkommittén i styrelsen för Pagero rekommenderar enhälligt aktieägarna i Pagero att acceptera Thomson Reuters höjda offentliga uppköpserbjudande.
Läs mer

Regulatoriska nyheter

12 januari 2024

Information från Pagero avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Avalara, Inc. till aktieägarna i Pagero

Avalara, Inc., som agerar genom Loki BidCo AB, (”Avalara”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Pagero Group AB (”Erbjudandet”). Avalara erbjuder 45 kronor kontant per aktie i Pagero, vilket överstiger priset i det offentliga uppköpserbjudandet som Thomson Reuters offentliggjorde den 11 januari 2024 med 5 kronor kontant per aktie.
Läs mer

Presskontakt

Oscar Wegland

CMO

[email protected]
Håll dig uppdaterad

Prenumerera för att få våra pressreleaser direkt till din inbox.

Prenumerera

Nedladdningar för media

Logotyper

Download

Boilerplate

Download

Om Pagero

Det skall vara enkelt att göra affärer. Det är därför vi bygger världens största, öppna affärsnätverk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få en månatlig mix av uppdateringar om digitalisering, inspiration och användbara tips direkt till din inbox.

Prenumerera på pressreleaser från Pagero