Blogg

Vad är ViDA?

15 november 2023

Skriven av: Abby Lee

Den digitala ekonomins framväxt har ställt de traditionella momssystemen inför nya utmaningar. För att bemöta dessa utmaningar har EU lagt fram förslaget ”VAT in the Digital Age (ViDA)”, som syftar till att säkerställa en rättvis och effektiv momsdebitering för företag som säljer varor eller tjänster online till kunder inom EU. Vi har skrivit om ViDA tidigare och i den här artikeln ska vi ge en översikt och besvara några vanliga frågor om förslaget.

Vad är Vida?

ViDA är ett regelverk som är framfört av EU-kommissionen som uppdaterar det nuvarande momssystemet och anpassar det efter the digital age. Syftet är att moms ska tas ut på ett rättvist och effektivt sätt för företag som säljer varor eller tjänster online till kunder i EU, oavsett om de är baserade i eller utanför EU.

Varför behövs EU-förslaget VAT i the digital age?

Det nuvarande momssystemet utformades för traditionella företag och tar inte tillräcklig hänsyn till utmaningarna i den digitala ekonomin. Dagens momsdeklarationer möjliggör dessutom momsbedrägerier eftersom uppgifterna för handelstransaktioner inom EU kontrolleras flera månader i efterhand, vilket är alldeles för sent för att medlemsstaterna ska kunna göra något åt skatteflykten. Med ViDA införs en rättvis och effektiv momsdebitering i hela EU.

Vem omfattas av ViDA?

ViDA gäller företag som säljer varor eller tjänster till kunder inom EU, oavsett om de är baserade i eller utanför unionen. Hit räknas digitala marknadsplatser, webbplattformar och mellanhänder som möjliggör försäljning mellan säljare och köpare.

På vilket sätt kommer VAT in the digital age att förändra dagens fakturering? 

Enligt ViDA måste företagen lägga till fler uppgifter på sina fakturor för att uppfylla de nya kraven. Det handlar bland annat om leverantörens och kundens momsregistreringsnummer, plats för tillhandahållande och momssats. Dessutom måste företag som säljer sina produkter eller tjänster på digitala marknadsplatser säkerställa att plattformen tar ut rätt moms.
Förutom en omfattande e-faktureringsreform föreslår kommissionen även att digital rapportering blir obligatoriskt för alla transaktioner mellan EU-länder och frivilligt för inhemska transaktioner från och med 2028. Regelverket kallas Digital Reporting Requirements, eller DRR. 

twoPixels
fivePixels

Vill du veta mer om ViDA?

I den här rapporten hittar du praktisk information om de kommande momsförändringarna inom EU. Guiden riktar sig till alla som påverkas av ovanstående förändringar och ger läsarna tydliga och praktiska råd inför framtiden.
Ladda ner guiden

Påverkar ViDA bara internationella transaktioner?

Nej, ViDA gäller all försäljning av varor eller tjänster till kunder inom EU, oavsett om de är gränsöverskridande eller inte. Det innebär att alla företag som är baserade i EU och säljer till kunder inom det egna landet också påverkas av de nya reglerna.

Medlemsstaterna kommer att kunna välja om de vill införa obligatorisk digital rapportering för transaktioner som inte omfattas av EU:s DRR-system (d.v.s. för varor och tjänster som tillhandahålls inom landet). Nationella DRR-system bör anpassas efter de europeiska reglerna. Eftersom alla medlemsstater måste införa DRR-system för intraeuropeiska transaktioner tror vi att många, eller kanske alla, kommer att vilja maximera dessa investeringar och tillämpa systemen även på inhemska transaktioner.

Kommer ViDA-förslaget att förändra de nuvarande CTC-modellerna i länder som har infört krav på e-fakturering?

Det korta svaret är ja, men det beror på hur långt de har kommit när det gäller krav på e-fakturering och digital rapportering. Varje medlemsstat måste se till att implementeringen överensstämmer med ViDA-förslaget.

I vår rapport ger vi en generell översikt över EU-länder med e-fakturering och DRR-liknande krav och försöker förutsäga hur dessa länder kommer att påverkas av de nya DiVA-reglerna.

Tidsplan för ViDA

Några viktiga milstolpar och datum kopplade till ViDA-förslaget:

  • December 2022: EU-kommissionen presenterade förslaget "VAT in the digital age" (ViDA).

  • Januari 2024: Steg 1: Obligatorisk e-fakturering möjlig utan EU-godkännande.

  • Januari 2028: Steg 2: DRR blir obligatoriskt för transaktioner mellan EU-länder och frivilligt för inhemska transaktioner.

Mer detaljerad information om viktiga datum finns i rapporten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ViDA-förslaget ett mycket viktigt steg mot en anpassning av det nuvarande momssystemet för den digitala eran. Genom att säkerställa ett rättvist och effektivt momsuttag hjälper förslaget till att skapa lika villkor för företagen och förhindra inkomstförluster för staten. Det är viktigt att företag som säljer varor eller tjänster online till kunder inom EU förstår vad ViDA-reglerna innebär och ser till att följa dem. Annars kan de tvingas betala böter.

twoPixels
fivePixels

Webinar om VAT in the digital age

Titta på vårt webinar när du vill. Där berättar våra experter om de senaste uppdateringarna och ger dig en översikt över ViDA-förslaget.
Titta nu

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank

Kontakta oss

Vill du börja använda våra tjänster eller lära dig mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!