Blogg

Hva er ViDA? moms i Digital Age-initiativet Q&A

15. november 2023

Skrevet av: Abby Lee

Fremveksten av den digitale økonomien har medført nye utfordringer for tradisjonelle mva-systemer. For å løse disse utfordringene har EU innført «VAT in the Digital Age» (ViDA), et nytt tiltak som skal sikre rettferdig og effektiv innsamling av mva for bedrifter som selger varer eller tjenester på nett til kunder i EU. Vi har sett nærmere på ViDA tidligere, og i denne artikkelen gir vi en oversikt og svarer på noen av de vanligste spørsmålene om dette viktige temaet.

Hva er ViDA?

ViDA er et sett med forskrifter som EU-kommisjonen har innført for å oppdatere dagens mva-system til den digitale tidsalderen. De har som mål å sikre at mva samles inn på en rettferdig og effektiv måte for bedrifter som selger varer og tjenester på nett til kunder i EU, uavhengig av om de er basert i eller utenfor EU.

Hvorfor er VAT in the Digital Age -tiltaket fra EU nødvendig?

Dagens mva-system ble utformet for tradisjonelle virksomheter, og det tar ikke tilstrekkelig høyde for utfordringene som er knyttet til den digitale økonomien. I tillegg er det ofte mva-svindel i forbindelse med mva-rapportering, siden dataene for transaksjoner i EU kontrolleres flere måneder etter at de leveres. Dette gjør det vanskelig for medlemslandene å avdekke skatteunndragelse. ViDA skal sikre rettferdig og effektiv innsamling av mva i EU.

Hvem gjelder ViDA-tiltaket for?

ViDA gjelder for bedrifter som selger varer eller tjenester til kunder i EU, uavhengig av om de er basert i eller utenfor EU. Dette inkluderer nettbaserte markedsplasser, plattformer og mellommenn som tilrettelegger for salg mellom selgere og kjøpere.

Hvordan vil kravene til faktura endres som følge av ViDA? 

I henhold til ViDA må bedrifter inkludere ekstra informasjon på fakturaene for å overholde de nye forskriftene. Dette inkluderer leverandørens og kundens mva-nummer, leveringsstedet samt hvilken mva-sats som brukes. I tillegg må bedrifter som bruker nettbaserte markedsplasser eler plattformer til å selge produkter eller tjenester, sikre at korrekt mva faktureres og samles inn av plattformen.

I tillegg til en reform for sending/mottak av e-fakturaer foreslår EU-kommisjonen også enhetlige DRR-krav (Digital Reporting Requirements), som blir obligatorisk for transaksjoner innenfor fellesskapet og valgfri for nasjonale transaksjoner fra 2028. 

twoPixels
fivePixels

Vil du ha mer informasjon om ViDA?

I dette whitepaper finner du praktisk informasjon om de kommende mva-endringene i EU. Veiledningen er ment for virksomheter som påvirkes av denne utviklingen, og den gir leserne tydelige og praktiske råd for fremtiden.
Last ned veiledningen

Påvirker ViDA kun transaksjoner på tvers av landegrenser?

Nei, ViDA gjelder for alt salg av varer eller tjenester til kunder i EU, uavhengig av om det foregår på tvers av landegrenser. Det betyr at bedrifter som er basert i EU og selger til kunder i sitt eget land, også blir påvirket av de nye forskriftene.


Medlemslandene får muligheten til å innføre DRR for transaksjoner som ikke dekkes av DRR innenfor fellesskapet (altså nasjonal levering av varer og tjenester). Funksjonene for nasjonale DRR-systemer må tilpasses DRR innenfor fellesskapet. Siden hvert medlemsland må innføre et DRR-system for transaksjoner innenfor fellesskapet, forventer vi at mange, om ikke alle, kommer til å benytte seg av denne investeringen ved å utvide den til også å gjelde for nasjonale transaksjoner

Kommer ViDA til å påvirke dagens CTC-modeller i landene som implementerer mandatet for sending/mottak av e-fakturaer?

Det korte svaret er ja, men det avhenger av statusen og implementeringen av sending/mottak av e-fakturaer / DRR. Hvert medlemsland må sikre at implementeringen er i tråd med ViDA-forslaget.

I vårt whitepaper presenterer vi en oversikt over EU-medlemslandene som har krav til sending/mottak av e-fakturer samt DRR-lignende krav, og vi kommer også med en vurdering av hvordan disse landene kan påvirkes av ViDA-tiltaket.

VAT in the Digital Age timeline

Her er noen av de viktigste milepælene og datoene knyttet til ViDA-tiltaket:

  • Desember 2022: Europakommisjonen publiserte ViDA-forslaget (VAT in the Digital Age).

  • Januar 2024: Trinn 1: Obligatorisk sending/mottak av e-fakturaer er mulig uten EU-godkjenning.

  • Januar 2028: Trinn 2: DRR blir obligatorisk for transaksjoner innenfor EU og valgfritt for nasjonale transaksjoner.

Du finner mer informasjon om viktige datoer i vårt whitepaper.

Konklusjon

Avslutningsvis er ViDA-tiltaket et viktig grep for å tilpasse dagens mva-system for den digitale tidsalderen. Ved å sikre at mva samles inn på en rettferdig og effektiv måte, vil tiltaket bidra til å sikre like konkurransevilkår for bedrifter samt forhindre tapt inntekter for myndighetene. Det er viktig at bedrifter som selger varer eller tjenester på nett til kunder i EU, forstår konsekvensene av ViDA og sørger for compliance for å unngå potensielle straffer.

twoPixels
fivePixels

VAT in the Digital Age webinar

Se webinaret vårt, der ekspertene deler siste nytt og gir en oversikt over ViDA-tiltaket.
Se nå

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

Utforsk kunnskapsbanken vår

Se alle våre blogginnlegg, webinarer og guider.
Gå til kunnskapsbanken

Ta kontakt

Lyst til å komme i gang eller lære mer? Legg igjen kontaktinformasjonen din her, så kontakter vi deg!