Sende/motta e-fakturaer og CTC-compliance i LATAM

Overhold alle lokale forskrifter for sending/mottak av e-fakturaer og CTC i Latin-Amerika med Pageros enkle løsning – drevet av Gosocket.

Latin-Amerika: en pioner innen sending/mottak av e-fakturaer – med komplekse krav

LATAM anses som verdens mest avanserte region når det gjelder sending/mottak av e-fakturaer, og den har vært avgjørende i den globale utviklingen av forskrifter for sending/mottak av e-fakturaer samt kampen mot skatteunndragelse. Pagero sin løsning for å sende/motta e-fakturaer i Latin-Amerika gjør det enklere å navigere i det svært krevende regulatoriske landskapet som er i stadig endring i de 15 landene, og den gjør det også enkelt å overholde de individuelle kravene.

Stor region

Mer enn 660 millioner innbyggere

Høy kompleksitet

Stort skatteregime med strenge rapporteringsstandarder

Stor usikkerhet

Lover og forskrifter som er i stadig endring

Liten grad av automatisering

Utstrakt bruk av systemer som krever manuell inntasting av data

La en lokal ekspert hjelpe deg med å strømlinjeforme sending/mottak av e-fakturaer i LATAM

Gosocket er Latin-Amerikas ledende B2B-plattform for elektronisk utveksling av dokumenter basert på digital signatur. I 2021 ble Pagero majoritetseieren av Gosocket som nok et skritt på veien for å bygge verdens største åpne nettverk for automatiserte forretningstransaksjoner. I dag supplerer de to plattformene hverandre for å øke mulighetene for å innfri regler og gjennomføre B2B-, B2C- og POS-transaksjoner (Point of Sale). Sørg for at du overholder lovkrav for sending/mottak av e-fakturaer der du har virksomhet i LATAM, ved hjelp av Gosocket og Pagero Network.

Grunner til å velge Pagero for å sende/motta e-fakturaer i Latin-Amerika

Toveisdokumenter

Både inngående og utgående dokumenter i én løsning

Stabilitet for driften

En moderne og stabil plattform som du kan stole på

Team med lang erfaring

Et regionalt team med mer enn 20 års erfaring

Støtte 24/7

Hjelp hele døgnet fra vårt spansk- og portugisisktalende team

On-demand webinar: Sikre overholdelse av krav til sending/mottak av e-fakturaer i Latin-Amerika

I denne økten diskuterer eksperter fra Pagero de kommende kravene i LATAM-regionen, ser nærmere på den nyeste informasjonen og forklarer hvordan du kan forberede virksomheten din på endringene som er innført.

Se nå
Photo by <a href="https://unsplash.com/@randominstitute?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Random Institute</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/GkacI-_mGlg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Blogg: CTC-modeller i Amerika

En introduksjon til sending/mottak av e-fakturaer og CTC-landskapet i regionen. Få oversikt over kontinuerlig transaksjonskontroll, automatisering av virksomheten og forskjeller mellom land.

Les artikkelen

Be om et møte

Snakk med noen fra teamet vårt om hvordan du kan overholde krav til sending/mottak av e-fakturaer i Latin-Amerika og resten av verden.

Book et møte

De nyeste oppdateringene av regelverket

Få siste nytt om indirekte skatt, CTC, sending/mottak av e-fakturaer samt krav til e-arkivering i alle landene i Latin-Amerika.

Koble deg til et nettverk av muligheter

Effektiviser og automatiser driften, samtidig som du sikrer samsvar med kravene til e-fakturering og e-rapportering i Latin-Amerika - og alle andre steder du driver virksomhet.
  • Oppfyll alle krav til e-faktura i hele LATAM
  • Send og motta elektroniske fakturaer
  • Koble deg til et åpent, globalt forretningsnettverk

Ta kontakt med oss

Er du interessert i å komme i gang eller lære mer? Legg igjen kontaktopplysningene dine her, så tar vi kontakt med deg!