Blog

VAT w erze cyfrowej, czyli pakiet ViDA - pytania i odpowiedzi

15 listopada 2023

Napisane przez: Abby Lee i James Faure

Rozwój gospodarki cyfrowej przyniósł nowe wyzwania przed tradycyjnymi systemami VAT. Aby im sprostać, Unia Europejska zaproponowała pakiet zmian pod nazwą "VAT in Digital Age" (ViDA), których celem jest zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego poboru podatku VAT od przedsiębiorstw sprzedających towary lub usługi online klientom w UE. Pisaliśmy już o tym, czym jest ViDA, natomiast w tym artykule przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

Czym jest ViDA?

ViDA to zbiór przepisów wprowadzonych przez Komisję Europejską w celu aktualizacji obecnego systemu VAT i dostosowania go do ery cyfrowej. Ma on na celu zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego poboru podatku VAT dla firm, które sprzedają towary lub usługi online klientom w UE, niezależnie od tego, gdzie znajduje się ich siedziba.

Dlaczego ViDA, czyli unijna inicjatywa w zakresie cyfryzacji jest konieczna?

Obecny system podatku VAT został zaprojektowany z myślą o tradycyjnych przedsiębiorstwach i nie jest w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej. Co więcej, sprawozdania z deklaracji VAT są obecnie podatne na oszustwa, ponieważ dane dotyczące wewnątrzunijnych transakcji handlowych są sprawdzane dopiero kilka miesięcy po ich wystąpieniu, co sprawia, że państwa członkowskie zbyt wolno interweniują w sytuacji niepłacenia podatków. ViDA ma na celu zapewnienie uczciwego i skutecznego poboru podatku VAT w UE.

Kogo dotyczy inicjatywa ViDA?

ViDA ma zastosowanie do przedsiębiorstw sprzedających towary lub usługi klientom w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, czy poza nią. Obejmuje to internetowe platformy handlowe i pośredników, którzy ułatwiają transakcje między sprzedającymi a kupującymi.

Jakie zmiany przyniesie ViDA w zakresie faktur? 

W ramach pakietu ViDA firmy będą musiały umieszczać dodatkowe informacje na swoich fakturach, aby zachować zgodność z nowymi przepisami. Obejmuje to numer identyfikacyjny VAT dostawcy i klienta, miejsce dostawy oraz zastosowaną stawkę podatku VAT. Ponadto firmy, które korzystają z internetowych platform do sprzedaży swoich produktów lub usług, będą musiały dopilnować, aby platforma naliczała i pobierała prawidłową kwotę podatku VAT.

Oprócz przełomowej reformy e-fakturowania, Komisja Europejska proponuje również ujednolicony schemat w zakresie wymogów sprawozdawczości cyfrowej (DRR), który od 2028 roku będzie obowiązkowy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i opcjonalny dla transakcji krajowych.

twoPixels
fivePixels

Chcesz dowiedzieć się więcej o pakiecie ViDA?

W tym materiale przedstawiamy praktyczne informacje na temat nadchodzących zmian w UE w zakresie podatku VAT. Przewodnik jest kierowany głównie do osób, na które powyższe zmiany mają największy wpływ i daje czytelnikom jasne, praktyczne wskazówki na przyszłość.
Pobierz przewodnik

Czy ViDA dotyczy tylko transakcji transgranicznych?

Nie, ViDA ma zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych w zakresie towarów lub usług klientom w UE, niezależnie od tego, czy są to transakcje transgraniczne, czy nie. Oznacza to, że nowe przepisy dotkną również przedsiębiorców majacych siedzibę w UE i sprzedających klientom we własnym kraju.

Państwa członkowskie będą miały możliwość wprowadzenia DRR dla transakcji nieobjętych wewnątrzwspólnotowym DRR (tj. krajowych dostaw towarów i usług). Krajowe systemy DRR powinny być dostosowane do tych dla wewnątrzwspólnotowego DRR. Ponieważ każde państwo członkowskie będzie musiało wdrożyć system DRR dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, prognozujemy, że wiele z nich, jeśli nie wszystkie, będzie chciało wykorzystać tę inwestycję i rozszerzyć jej zastosowanie również na transakcje krajowe.

Czy propozycja ViDA zmieni obecne modele CTC w krajach, które wdrożyły obowiązek e-fakturowania?

Krótka odpowiedź brzmi: tak, ale będzie to zależeć od aktualnego statusu i wdrożenia e-fakturowania/DRR. Każde państwo członkowskie musi zapewnić zgodność wdrożenia z propozycją ViDA.

W naszym materiale przedstawiamy ogólny przegląd państw członkowskich UE, w których obowiązują już obligatoryjne systemy e-fakturowania i wymogi podobne do DRR, a także prognozujemy, w jaki sposób inicjatywa VAT w erze cyfrowej może wpłynąć na te kraje.

Kalendarium inicjatywy VAT w erze cyfrowej

Oto kilka kluczowych kamieni milowych i ważnych dat związanych z inicjatywą ViDA:

  • Grudzień 2022: Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet VAT w erze cyfrowej (ViDA).

  • Styczeń 2024: Krok 1: Obowiązkowe e-fakturowanie możliwe bez zgody UE.

  • Styczeń 2028: Krok 2: DRR staje się obowiązkowy dla transakcji wewnątrzunijnych i opcjonalny dla transakcji krajowych.

Jakie są najważniejsze korzyści płynące z propozycji ViDA?

Prognozy wskazują, że do roku 2025 prawie 80% organizacji na całym świecie będzie musiało przejść na fakturowanie elektroniczne, czy to ze względu na obowiązki prawne, czy też w odpowiedzi na wymagania partnerów biznesowych. Wraz z przyszłym wprowadzeniem obowiązku w krajach takich jak Francja, Polska i Hiszpania trend ten jest oczywisty.

Ale jakie jest miejsce ViDA w tym zmieniającym się krajobrazie i jakie ma implikacje dla firm zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości?

Dokładniejsze przyjrzenie się specyfikacjom ViDA pozwala zauważyć trzy podstawowe korzyści dla firm:

  • Przejście na natychmiastową sprawozdawczość cyfrową może znacznie zmniejszyć liczbę przypadków oszustw związanych z VAT.

  • Inicjatywa ma na celu przyspieszenie wdrożenia technologii cyfrowej, odblokowując nieodłączne korzyści płynące z transformacji cyfrowej, takie jak ulepszone procesy operacyjne, większa wydajność i mniejsze koszty operacyjne.

  • Wdrożenie ujednoliconej platformy rejestracji VAT eliminuje konieczność istnienia wielu kanałów rejestracji.

Dla firm kluczowe znaczenie ma wplecenie propozycji ViDA we własne plany ewolucji cyfrowej. W przeciwnym razie firmy mogą znaleźć się w tyle i napotkać wyzwania związane z utrzymaniem konkurencyjności, gdy wniosek wejdzie w życie.

Jak wybrać usługodawcę, mając na uwadze wymagania ViDA?

W miarę jak na horyzoncie pojawiają się zmiany napędzane przez ViDA, firmy mogą przyjąć wiele strategii. Jednak najbardziej znaczące korzyści prawdopodobnie wynikają ze współpracy z usługodawcą, który dysponuje ekspercką wiedzą dotyczącą wielu regionów i posługuje się elastyczną technologią. Zapewnia to nie tylko spójność operacyjną, ale także pozwala skapitalizować specjalistyczną wiedzę w zakresie globalnej zgodności z przepisami.

Dlatego kluczowi decydenci finansowi — dyrektorzy finansowi, szefowie działów finansowych czy menedżerowie podatkowi — powinni zastanowić się, czy istnieje jeden dostawca usług, biegły w poruszaniu się po skomplikowanych wymaganiach ViDA i innych globalnych zobowiązaniach prawnych?

Jak Pagero może pomóc?

Dzięki otwartej sieci Pagero pomogliśmy firmom usprawnić procesy zarządzania zamówieniami gotówkowymi, zakupami i transportem, zapewniając jednocześnie spełnienie globalnych wymagań w zakresie zgodności transakcji dokumentów, uwalniając pełny potencjał dokładnych i wiarygodnych danych biznesowych. Osiąga się to niezależnie od lokalizacji, branży, wielkości czy środowiska ERP za pomocą jednego, skalowalnego połączenia.

Firmy, które chcą zrozumieć, jak dostosować się do wymagań ViDA i zapewnić gotowość na gwałtowny wzrost globalnych wymagań dotyczących e-fakturowania, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Jeśli jesteś w trakcie opracowywania strategii projektu transformacyjnego, nasz zespół wewnętrznych ekspertów jest tutaj, aby Ci pomóc.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ważnych dat znajdziesz w naszym przewodniku o ViDA.

Podsumowanie

Podsumowując, inicjatywa ViDA stanowi kluczowy krok w kierunku dostosowania obecnego systemu VAT do ery cyfrowej. Zapewniając sprawiedliwy i skuteczny pobór podatku VAT, inicjatywa ta pomaga wyrównać szanse przedsiębiorstw i zapobiec utracie dochodów przez rządy. Ważne jest, aby firmy, które sprzedają towary lub usługi online klientom w UE, rozumiały konsekwencje wynikające z pakietu ViDA i zapewniały zgodność z przepisami, aby uniknąć potencjalnych sankcji.

twoPixels
fivePixels

Webinar o inicjatywie ViDA

Zobacz webinar, w którym nasi eksperci dzielą się najnowszymi informacjami w zakresie inicjatywy ViDA.
Zobacz teraz

Czytaj nasz newsletter i bądź na bieżąco

Poznaj więcej naszych materiałów

Sprawdź nasze wpisy na blogu, webinary i przewodniki.
Przejdź do Centrum zasobów

Skontaktuj się z nami

Chcesz zacząć lub dowiedzieć się więcej? Zostaw nam swoje dane, a my się z Tobą skontaktujemy!