Asiakastarinat

SKF saavutti säästöjä ja lisäsi läpinäkyvyyttä Pageron avulla

"We must keep our promises. Pagero has met our requirements well and has lived up to their commitments." Read the full SKF customer case!

Jakelulogistiikan keskittäminen

Asiakaspalvelun parantaminen oli yksi SKF:n tavoitteista 1990-luvun alussa. Asiakaspalvelu takkuili muun muassa tuotteiden saatavuusongelmien takia, kun taas myyntiyhtiöiden ylläpitämät erilliset varastot merkitsivät korkeita jakelukustannuksia. Ongelmiin päätettiin puuttua yhdistämällä hajallaan olleet varastot yhdeksi alueelliseksi varastoksi, josta muodostui New European Distribution Structure (NEDS) -hankkeen keskitetty jakelukeskus.

Osana uudistusta SKF:n johto päätti myös keskittää jakelulogistiikan SKFLogistics Servicesin alaisuuteen ja ulkoistaa kuljetustoiminnan ulkopuoliselle toimijalle. Yritykset aloittivat yhteisen Daily Transport System -hankkeen, joka mahdollistaisi päivittäisen tavarantoimituksen kiinteällä aikataululla yli 30 Euroopan kohteeseen. 

Hallinnan lisääminen oikealla teknologialla

Kuljetushankinnan keskittämisen jälkeen SKF:stä tuli ostovoimansa ansiosta merkittävä toimija kuljetusmarkkinoilla. SKF ostaa vuosittain erittäin suuria määriä rahtikuljetuksia, mikä edellyttää sekä logistiikan että kustannusten hallintaa. Lisäksi ajan mittaan asetettiin selkeä tavoite siirtää operatiivinen työ ja kuljetusverkoston hallinnointi omaan haltuun. Tämä oli miltei välttämättömyys voidakseen vakiinnuttaa asemansa itsenäisenä toimijana kuljetusmarkkinoilla. 
 
Kyky hallita logistiikkaa itse ja siten lisätä oman liiketoiminnan hallintaa oli lähtökohta kuljetusten hallintajärjestelmää etsiessä. SKF analysoi järjestelmätoimittajien markkinoita ja asetti kassavirran hallintakyvyn ensisijaiseksi järjestelmävaatimukseksi.

Järjestelmän avulla olemme pystyneet toteuttamaan visiomme työkalusta, joka auttaa meitä vakiinnuttamaan asemamme logistiikkamarkkinoilla.

pixelspixelspixels

"Siihen aikaan markkinoilla ei ollut saatavilla järjestelmävaatimuksiamme vastaavaa ohjelmistoa, mutta Pagerolla oli avoin alusta, joka keskittyi ensisijaisesti kassavirtaan. Niinpä aloitimme heidän kanssaan kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli luoda täydellinen järjestelmä kaikkien kuljetuksiin liittyvien tietovirtojen hallinnoimiseksi", kertoo Lars Wilhelmsson, SKF Logistics Servicesin Controller. "Käsittelemme noin 20 miljoonaa transaktiota vuodessa, ja voidaksemme seurata erilaisia kohteita, laskuja, laskelmia, toimitustiloja ja ilmoituksia asiakkaille ja niin edelleen, järjestelmän oli oltava äärimmäisen teknologiapainotteinen."

Konsepti laadittiin vuonna 2005 ja toteutettiin vuonna 2006 kuljetushallintajärjestelmän (TMS) muodossa. Järjestelmän ensimmäinen osa otettiin käyttöön lokakuussa 2006. "TMS:n vahvuus on sen kyvyssä antaa meille yleiskuva erityyppisistä kuljetuksista ja aikatauluista, ja tällä tavoin järjestelmä on pystynyt toteuttamaan visiomme työkalusta, joka auttaa meitä vakiinnuttamaan asemamme logistiikkamarkkinoilla", Lars sanoo." Olemme teollinen toimija ja tiedämme, mitä menestyminen teollisuudenalalla vaatii. Asiakkaidemme on voitava luottaa meihin, ja meidän on luotettava toimittajiimme. Tässä yhteydessä tuntuu hyvältä voida sanoa, että luotamme Pageroon", Wilhelmsson lisää.

Pagero on täyttänyt niin vaatimuksemme että sitoumuksensa.

pixelspixelspixels

Keskinäiseen riippuvuuteen perustuva kumppanuus

SKF:n ja Pageron välisen yhteistyön kehittäminen on ollut oma prosessinsa, eikä se ole rajoittunut pelkästään operatiivisiin kysymyksiin. Wilhelmssonin mukaan he ovat löytäneet hyvän yhteistyöfoorumin, jossa on tilaa sekä asiakysymyksille että tunteita herättäville kysymyksille. "Se on aivan kuten mikä tahansa suhde; kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhtenäinen luottamus syntyy. Nyt olemme kuitenkin luoneet yhteisen vision, jonka myötä molemmat yritykset tietävät, mihin ponnistelumme johtavat. Meille kummallekin tässä on kyse keskinäisestä riippuvuudesta korkeilla panoksilla, mutta mikäli saavutamme tavoitteemme, molemmat yritykset hyötyvät. Toistaiseksi olemme oikealla tiellä." 
 
Wilhelmssonin mukaan yksi Pageron vahvuuksista on sen koko, mikä puolestaan tarkoittaa, että SKF voi työskennellä suorassa yhteydessä kehittäjiin ylemmän johdon tasolla.
 
"Olemme erittäin iloisia, että voimme tehdä näin tiivistä yhteistyötä Pageron kanssa ja että olemme löytäneet siihen hyviä tapoja", Wilhelmsson kommentoi. "Projektimme ovat usein kriittisiä, koska teemme jatkuvasti liiketoiminallisia päätöksiä, kuten irtisanomme tiettyjä sopimuksia ja kehitämme uusia ratkaisuja. Ottaen huomioon maineemme ja asemamme alalla, menestys on ainoa vaihtoehtomme. Meidän on pidettävä lupauksemme. Pagero on täyttänyt niin vaatimuksemme kuin sitoumuksensa. Sen ansiosta voimme jo nyt nähdä konkreettisia tuloksia kustannussäästöinä ja lisääntyneenä läpinäkyvyytenä kuljetusliiketoiminnassamme."

Maailmanlaajuiset suunnitelmat

SKF Logistics Servicesin kannalta kriittinen askel oli TMS-järjestelmää työkaluna käyttävän Control Tower -organisaation luominen järjestelmän ympärille. "Ratkaisut on otettu käyttöön maailmanlaajuisesti, ja ne tarjoavat globaalin seuranta- ja jäljitystoiminnon. Asiakkaat voivat kirjautua järjestelmään saadakseen tilapäivityksiä toimituksesta. Jos toimituksessa menee jokin vikaan, järjestelmä antaa asiakkaalle myös toimitusaikaennusteen. Tämä kaikki onnistuu keskitettyjen tietojen ansiosta. Siksi asialistallamme on myös organisaation muiden järjestelmien, esimerkiksi myyntijärjestelmien, integrointi", Wilhemsson sanoo.

skf_secondary

About SKF

SKF-konserni on yksi maailman johtavista vierintälaakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan ja voitelujärjestelmien tuote-, ratkaisu- ja palvelutoimittajista. Konsernin palvelutarjontaan kuuluvat myös tekninen tuki, huoltopalvelut, kunnonvalvonta sekä koulutus.

Yhteistyössä:

skf-logo

Oletko valmis digitalisoimaan liiketoimintasi?

Tutustu muihin aineistoihin

Katso kaikki syväluotaavat blogikirjoituksemme, webinaarimme ja oppaamme.
Siirry tietopankkiin