Kundcase

SKF minskade sina kostnader och ökade insynen med Pagero

"We must keep our promises. Pagero has met our requirements well and has lived up to their commitments." Read the full SKF customer case!

Centralisering av distributionslogistiken

Bättre kundservice var ett av SKFs mål under tidigt 1990-tal. En av anledningarna var att företaget hade problem med produkttillgängligheten samtidigt som distributionskostnaderna var höga eftersom varje säljbolag hade sitt eget lager. Ett regionalt lager upprättades och inventeringen konsoliderades till en plats, som blev distributionsnavet för projektet NEDS (New European Distribution Structure.

Som en del av projektet beslutade SKFs ledning att centralisera distributionslogistiken under ansvar av SKF Logistics Services, och den senare ingick ett avtal med en extern partner för tillhandahållandet av transporttjänsterna. Tillsammans startade de ett projekt för att tillhandahålla resurserna för hanteringen av ett DTS (Daily Transport System), med fasta scheman till mer än 30 europeiska destinationer.

Ökad kontroll med rätt teknik

Efter att inköpsprocessen för transporter centraliserades blev SKF — på grund av sin köpkraft — en stor aktör på transportmarknaden. SKF köper varje år in transporter i mycket stora volymer, vilket gör att de måste behålla kontrollen över både logistik och kostnader. Över tid fastställdes även ett tydligt mål som involverade att ta över arbetet från dess partner och driva nätverket själva, vilket var något av en nödvändighet om de skulle betraktas som en oberoende part på transportmarknaden.


Förmågan att själva styra logistiken och därmed öka kontrollen över den egna verksamheten var utgångspunkten när de letade efter ett administrationssystem för transporter. SKF analyserade systemleverantörsmarknaden utifrån det prioriterade systemkravet att kunna kontrollera kassaflödet.

Systemet har förverkligat vårt önskemål om ett verktyg som hjälper oss att verka på logistikmarknaden.

pixelspixelspixels

"Vid den tiden fanns det inget program på marknaden som uppfyllde våra systemkrav, men Pagero hade en öppen plattform som främst fokuserade på kassaflöde. Därför startade vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med dem för att skapa ett komplett system för hantering av alla transporter kopplade till informationsflöden, säger Lars Wilhelmsson, Controller på SKF Logistics Services. — Vi kommer att hantera cirka 20 miljoner transaktioner om året, och för att kunna ha koll på de olika destinationerna, fakturor, fakturaberäkningar, leveransstatusar och meddelanden till kunder och så vidare måste systemet vara extremt tekniktungt."

Koncepten formulerades 2005 och genomfördes 2006 i form av TMS (Transport Management System). Den första delen av systemet rullades ut i oktober 2006. — TMS styrka ligger i dess förmåga att ge oss en översikt över olika transportslag och scheman, och på så sätt har systemet kunnat förverkliga vårt koncept om ett verktyg som kan hjälpa oss att ta vår plats på logistikmarknaden, säger Lars. — Vi är en industriell aktör och vi vet vad som krävs för att lyckas i industrisektorn. Våra kunder måste kunna lita på oss och vi måste lita på våra leverantörer. I det sammanhanget känns det bra att kunna säga att vi har förtroende för Pagero, tillägger Wilhelmsson.

Pagero har lyckats uppfylla våra krav och hållit sina åtaganden

pixelspixelspixels

Ett partnerskap som bygger på ömsesidigt beroende

Samarbetet mellan SKF och Pagero har varit en process i sig själv och det har inte enbart handlat om driftproblem. Enligt Wilhelmsson har de hittat en bra samarbetsform med utrymme för båda faktiska och känsloladdade frågor. — Det är precis som ett förhållande; det tar ett tag innan man vågar lita på varandra. Men nu har vi skapat en ömsesidig vision, en där båda företagen vet vart vårt arbete kommer att föra oss. Det är ett ömsesidigt beroende med höga insatser för oss båda, men om vi uppnår våra mål blir båda företagen vinnare. Hittills är vi på rätt spår.

Enligt Wilhelmsson är en av Pageros styrkor storleken, som för SKFs del betyder att de kan ha direktkontakt med utvecklarna på högsta ledningsnivå.

"Vi är mycket nöjda med att vi kan arbeta så nära Pagero och att vi har hittat bra former för detta, kommenterar Wilhelmsson. – Våra projekt är ofta kritiska eftersom vi hela tiden fattar viktiga affärsbeslut som att säga upp avtal och utveckla nya lösningar. Med tanke på vårt rykte och anseende i branschen är framgång vårt enda alternativ. Vi måste hålla vad vi lovar. Pagero har levt upp till sina åtaganden och tillgodosett våra krav på ett bra sätt. Tack vare det kan vi redan nu se konkreta resultat i form av kostnadsbesparingar och ökad transparens i vår transportverksamhet."

Globala planer

Ett kritiskt steg för SKF Logistics Services var skapandet av en organisation runt systemet — kontrolltornet — som använder TMS-systemet som ett verktyg. — Lösningarna har rullats ut globalt och erbjuder en heltäckande global spårningsfunktion. Det gör att kunderna kan logga in för att få statusuppdateringar för leveranser. Om något skulle gå fel med en leverans, kommer en kommande funktion även att kunna ge kunden en ny beräknad leveranstid. Nyckeln här är att ha all information samlad på ett ställe. Därför omfattar vår agenda även integration med andra system i organisationen, till exempel säljsystemen, säger Wilhemsson.

skf_secondary

Om SKF

SKF Group är en av de ledande globala leverantörerna av produkter, lösningar och tjänster inom området som består av rullager, tätningar, mekatronik, tjänster och smörjsystem. Koncernens serviceerbjudande inkluderar även teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning.

I samarbete med:

skf-logo

Är du redo att börja digitalisera din verksamhet?

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank