Audyt faktur z Pagero

Usprawnij procesy automatyzacji AP, wprowadzając dodatkową walidację do faktur dostawców przed zamieszczeniem ich w systemie. Zlecając audyt faktur nam w Pagero, możesz szybko i łatwo identyfikować, weryfikować i podejmować działania w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

Uzyskaj szybki przegląd

Oferowany przez Pagero audyt faktur zapewnia natychmiastowy przegląd wszystkich otrzymanych faktur i identyfikuje wszelkie odchylenia według wstępnie zdefiniowanych kryteriów. Są nimi cenniki, ceny historyczne, konkretni dostawcy, progi, podsumowania, ogólne opłaty i rabaty oraz duplikaty. Możesz przy tym kliknąć podświetlone faktury, aby zobaczyć dalsze szczegóły.

Łatwo weryfikuj nieprawidłowości

Następnie możesz łatwo zweryfikować zdiagnozowane obszary przed podjęciem działań. Możliwe jest przeglądanie i kategoryzowanie nieprawidłowości oraz przypisywanie faktur do kolejki lub współpracowników w celu ich sprawdzenia.

Podejmuj natychmiastowe działania

W ostatnim kroku możesz szybko i łatwo zaakceptować lub odrzucić fakturę, a w razie potrzeby wysłać wiadomość do wystawcy z uzasadnieniem podjętych działań. Możesz również skonfigurować narzędzie do automatycznej akceptacji wszystkich poprawnych faktur, dzięki czemu Ty będziesz koncentrować się już tylko na zdiagnozowanych nieprawidłowościach.

Usprawnij automatyzację procesów AP z Pagero

Osiągnij zupełnie nowy poziom wydajności i kontroli nad wydatkami firmowymi dzięki automatyzacji procesów AP od Pagero.

Przeczytaj więcej

Usprawnij zatwierdzanie faktur od dostawców dzięki audytowi faktur od Pagero

  • Przejmij kontrolę nad wydatkami firmy i reaguj na nieprawidłowości - wszystko w czasie rzeczywistym.
  • Pozwól narzędziu przeprowadzić walidację, a Ty poświęć swój czas na inne ważne zadania.
  • Oszczędzaj pieniądze, identyfikując i odrzucając nieprawidłowe faktury jednym kliknięciem.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji