Pagero Invoice Audit

Effektivisera hanteringen av företagets leverantörsfakturor genom att lägga till ett lager av automatisk validering av alla inkommande fakturor innan de tas emot i era system. Med Pagero Invoice Audit kan du snabbt och enkelt identifiera, verifiera och agera på eventuella avvikelser.

Få en snabb överblick

Med Pagero Invoice Audit får du snabbt en överblick över alla mottagna fakturor och eventuella avvikelser identifieras enligt förinställda kriterier, som prislistor, specifika leverantörer, tröskelvärden, summeringar, allmänna avgifter och rabatter samt dubbletter. Du kan klicka på de markerade fakturorna för att få mer detaljerad information.

Verifiera avvikelser enkelt och smidigt

Du kan sedan enkelt verifiera avvikelserna innan du vidtar åtgärder. Det går att granska och kategorisera avvikelserna och lägga till fakturor i specifika köer eller tilldela dem till kollegor för granskning.

Vidta omedelbara åtgärder

Slutligen kan du snabbt och enkelt acceptera eller avvisa fakturorna och vid behov skicka ett meddelande till fakturautställaren om orsaken till åtgärden. Du kan också konfigurera verktyget så att alla korrekta fakturor accepteras automatiskt, så att du kan fokusera på avvikelserna.

Effektivisera leverantörsfakturahanteringen med Pagero

Uppnå en helt ny nivå av effektivitet och kontroll över företagets kostnader med Pageros leverantörsfakturatjänster.

Läs mer

Effektivisera godkännandet av leverantörsfakturor med Pagero Invoice Audit

  • Ta kontroll över företagets utgifter och åtgärda avvikelser – i realtid
  • Låt verktyget sköta valideringarna och lägg din tid på andra viktigare uppgifter
  • Spara pengar genom att identifiera och avvisa felaktiga fakturor med ett knapptryck

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer eller börja använda våra tjänster? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!