Pagero som investering

Det ska vara enkelt att göra affärer. Det är därför vi bygger världens största, öppna nätverk för affärstransaktioner.

Framtidens affärskommunikation med Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Vi investerar för att bli en global marknadsledare

Vi har ett starkt utgångsläge för tillväxt som drivs av flera faktorer: lagkrav, automatisering, kontroll, säkerhet och hållbarhet. Pagero är i dagsläget närvarande på alla kontinenter, vilket ger oss en unik position för att bli en global marknadsledare.

Skalbar kundanskaffning

Förutom en traditionell direktförsäljningsmodell har vi investerat i tre kanaler för att kunna skala upp vår kundanskaffning:

 

Online: automatiserad försäljning med hjälp av förbättrad självbetjäningsfunktionalitet på hemsidan och i plattformens användargränssnitt.

 

Partnerledd: vi bygger ett partnernätverk av återförsäljare för att öka takten på vår kundanskaffning.

 

Kundledd: många av Pageros kunder uppmanar proaktivt sina egna kunder och leverantörer att ansluta sig till Pagero Network.

KPIer

2022

2%

Kundomsättning

22x

CLV / CAC

75%

Bruttomarginal

30%

EBITA i etablerade verksamheter*

75%

Andel återkommande intäkter

*Norden, DACH och LATAM

Finansiella mål

2025

Öka ARR* till minst

1,286MSEK

Uppnå en EBITA-marginal på

17%

*Annualized Recurring Revenue

Prenumerera på pressreleaser från Pagero