Styrelse och ledning

Styrelse

Birger Steen

Styrelseordförande

Birger Steen är Principal på Summa Equity. Han är styrelseordförande på Myneva Gmbh och Nordic Semiconductor ASA och leder styrelsens verksamhets- och hållbarhetskommitté på Nordea Bank Abp. Han sitter i styrelsen för PragmatIC Semiconductor Ltd och har tidigare varit icke-verkställande direktör på Schibsted ASA, Cognite AS och Skooler AS. Han har även varit VD för Parallels Inc., VP för SMB and Distribution på Microsoft Corp., General Manager på Microsoft Ryssland och Microsoft Norge och VD för Scandinavia Online AB. Birger har en MBA från INSEAD och en civilingenjörsexamen i datavetenskap/industriteknik från Norwegian Institute of Technology. Han studerade ryska vid Defense School of Security and Intelligence i Norge.

 

Född 1966

 

Innehav: 19 870 aktier, 30 000 teckningsoptioner* och en köpoption som ger rätt att förvärva 147 910 aktier
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
I styrelsen sedan: 2020

Fredrik vom Hofe

Vice Ordförande

Fredrik vom Hofe är grundare och VD för Shoreside Equity partners. Han var fram till 2022 Group Senior Vice President på IFS AB där han ingick i koncernledningen med befattningen som Group Senior Vice President med ansvar för Corporate & Business Development. Han har tidigare innehaft Senior Executive-roller på Cap Gemini Ernst & Young, Framfab, Ericsson och ASEA Brown Boveri. Fredrik specialiserar sig på M&A, företags- och affärsutveckling, transformation genom digitalisering och genomförande av tillväxtstrategi i globala SaaS-företag och han är styrelseledamot i Hantverksdata Holding AB, Coeli European AB, Absolue Unlisted AB och Flowfactory AB. Han har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola, inklusive studier vid University of California, Berkeley i USA.

 

Född 1966

 

Innehav: 5 655 aktier och 15 000 teckningsoptioner*
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
I styrelsen sedan: 2021

Bengt Nilsson

CEO

Bengt Nilsson rekryterades som VD och styrelseordförande för Pagerokoncernen baserat på hans omfattande erfarenhet av internationell expansion inom teknikbranschen. Han var medgrundare, VD och vice styrelseordförande på IFS i 20 år och sitter i styrelsen för Vilja AB, Ides, Industrial Design Software och Homes and Villas Limited. Bengt är medordförande i EESPA, som driver samarbete och standardisering inom den europeiska e-fakturabranschen. Efter tjänstgöring som biträdande plutonchef i Försvarsmakten, studerade Bengt industriell teknik vid Linköpings tekniska universitet.

 

Född 1955

 

Innehav: 13 211 400
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
I styrelsen sedan: 2008

Christian Melby

Styrelseledamot

Christian Melby är Partner och CIO på Summa Equity. Han är styrelseledamot i Eco Online och Myneva Gmbh. Christian var tidigare Partner på Norvestor Equity och Reiten & Co., och Management Consultant på Arthur Andersen. Christian specialiserar sig på M&A, programvaru- och teknikinvesteringar och finansiering. Han har en magisterexamen i Industrial Economics and Technology Management från norska universitetet för vetenskap och teknik och är certifierad finansanalytiker.

 

Född 1974

 

Innehav: 0
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
I styrelsen sedan: 2017

Karin Sandsjö

Styrelseledamot

Karin Sandsjö är styrelseledamot på Pagero, Q-Free och Länsförsäkringar Gotland. Karins tidigare titlar inkluderar Group CFO för Bisnode, Parallels och NetOnNet och CFO för Microsoft Ryssland och Microsoft Norge. Hon specialiserar sig på finansiering i globala företag och transformation. Karin har en kandidatexamen i ekonomi och administration från Karlstads universitet.

 

Född 1965

 

Innehav: 33,250 aktier och 5 000 teckningsoptioner*
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
I styrelsen sedan: 2020

Mats Ryding

Styrelseledamot

Mats Ryding är en av Pageros grundare. Tidigare var han också medgrundare och Vice President of Products på Diamo AB, Vendimo AB och Unifaun. Han har en civilingenjörsexamen i datavetenskap och teknik från Chalmers tekniska universitet i Sverige.

 

Född 1962

 

Innehav: 6 720 420 aktier och 8 000 teckningsoptioner*
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
I styrelsen sedan: 2000

Marianne K. Knudsen

Styrelseledamot

Marianne K. Knudsen är Co-CEO på ChronosHub ApS. Hon är styrelseledamot i Vilja Solutions, AquaGreen och Alexandra Institut. Tidigare har hon innehaft flera ledande befattningar på Grundfos A/S, bland andra VD för en Grundfos Venture Business i Afrika och Global Group Vice President för Global Market Segment Water Utility. Marianne är specialiserad på affärstransformation, accelererad tillväxt och kunddriven teknisk utveckling. Hon har en civilekonomexamen i företagsekonomi och datavetenskap från Copenhagen Business School och har även studerat vid Harvard University i USA.

 

Född 1975

 

Innehav: 0
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
I styrelsen sedan: 2022

*Varje teckningsoption ger rätt till köp av 10 aktier

Ledning

Bengt Nilsson

CEO

Bengt Nilsson rekryterades som VD och styrelseordförande för Pagerokoncernen baserat på hans omfattande erfarenhet av internationell expansion inom teknikbranschen. Han var medgrundare, VD och vice styrelseordförande på IFS i 20 år och sitter i styrelsen för Vilja AB, Ides, Industrial Design Software och Homes and Villas Limited. Bengt är medordförande i EESPA, som driver samarbete och standardisering inom den europeiska e-fakturabranschen. Efter tjänstgöring som biträdande plutonchef i Försvarsmakten, studerade Bengt industriell teknik vid Linköpings tekniska universitet.

 

Innehav: 13 211 400
Oberoende i förhållande till Pagero och dess ledande befattningshavare: 
Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: 
Ja
I styrelsen sedan: 2008

Jan-Olof Ohlsson

Chief Financial Officer sedan 2017

Jan-Olof Ohlsson är CFO på Pagero. Han har tidigare varit CFO på Hexatronic, Viking Telecom, Carmen Systems och Meda. Han är medgrundare och partner på Business Control Partner Norden AB. Jan-Olof studerade Finance and Controlling på the Institute for Higher Marketing studies i Göteborg.

 

Innehav: 1 152 600 aktier och 15 000 teckningsoptioner*

Julius Nilsson

Chief Commercial Officer sedan 2020

Julius Nilsson är ansvarig för Pageros globala kommersiella verksamhet. Han har tidigare varit VP of Growth and Strategy och Managing Director för MENA-regionen. Dessförinnan ledde han Boston Scientifics O2C-transformeringsproject i Norden i rollen som E-business Manager. Han studerade International Management på Jönköping International Business School.

 

Innehav: 2 222,119 aktier och 50 000 teckningsoptioner*

Gustav Dahllöf

Chief Product Officer sedan 2019

Gustav Dahllöf är ansvarig för Pageros R&D-avdelning och företagets produktportfolio. Han har tidigare haft olika roller inom ett flertal avdelningar på Pagero, bland annat pre-sales, leverans och customer success. Gustav har en Bachelor of Business Administration från Jönköping International Business School, Göteborgs Universitet och Keimyung University i Sydkorea.

 

Innehav: 685 234 aktier och 40 000 teckningsoptioner*

Ulf Andersson

Chief Delivery Officer sedan 2022

Ulf Andersson har arbetat med mjukvaruutveckling och IT i 25 år och är Pageros Chief Delivery Officer. Hans tidigare roller inkluderar IT PMO Director och Senior Manager for Global Program Management på företag som Mölnlycke Healthcare, Jeppesen Aviation, Boeing, Ericsson, StreamServe/OpenText och IKEA. Han har en Bachelor of Engineering inom transport och logistic och en Master of Science in Mechanical Engineering från Chalmers Tekniska Universitet. Han har deltagit i IKEA Sveriges traineeprogram för framtida ledare.

 

Innehav: 0

Helena Stolpe

Chief Production Quality Officer & VP Support and Integration sedan 2022

Helena Stolpe är Pageros Chief Production Quality Officer & VP Support and Integration med ansvar för leverans och support. Tidigare roller inkluderar Chief Delivery Officer och Project Manager på Pagero och Solution Integrator på det multinationella nätverks- och telekommunikationsföretaget Ericsson.

 

Innehav: 125 310 aktier och 17 000 teckningsoptioner*

Oscar Wegland

Chief Marketing Officer sedan 2020

Oscar Wegland leder Pageros marknadsavdelning. Innan han blev Chief Marketing Officer innehade han ett antal olika kommersiella roller på Pagero, bland annat Managing Director på Pagero West Europe. Oscar har studerat på the London School of Business and Finance.

 

Innehav: 362 670 aktier

Bård Langöy

Chief Technology Officer sedan 2009

Bård Langöy är Pageros CTO och arbetade dessförinnan som Software Engineer på Pagero. Han är också interimsmedlem i the Peppol Change Management Board (CMB) of eDEC specifications. Bård har en Master of Science in Computer Science från Göteborgs Universitet.

 

Innehav: 67 830 aktier

Christer Wejke

Chief Information Security Officer sedan 2015

Christer Wejke är Chief Information Security Officer och Manager of Internal Services på Pagero. Hans har tidigare innehaft roller som R&D Manager på Pagero, Project Manager på Volvo IT och Support Manager på IFS. Christer har en Master of Science in Information Technology and Computer Science från Linköpings Universitet.

 

Innehav: 283 740 aktier

Suzie Woodhams

Chief Peoples Officer since 2023

Suzie Woodhams är Pageros Chief People Officer och leder gruppens People-funktion. Hennes tidigare roller inkluderar Chief People Officer på Tungsten Network (uppköpt av Kofax 2022) och Gamma Communications plc. Hon har tidigare haft seniora HR-chefsroller på Optivo (nu Southern Housing), Vix Technology och TelecityGroup plc (nu Equinix). Suzie har en Bachelor of Arts Degree i psykologi från Essex University och en Postgraduate Diploma i personaladministration från Kingston University. Hon är en Chartered Fellow i the Chartered Institute of Personnel and Development sedan 2016.

 

Innehav: 0

Fredrik Rosenqvist

Chief Relationship Officer sedan 2020

Fredrik Rosenqvist är Chief Relationship Officer på Pagero. Hans har tidigare innehaft roller som CEO på Pagero Sverige AB, Pagero SRL Belgien, Diamo AB och Bank Clerk. Fredrik studerade Political Economy på Göteborgs Universitet.

 

Innehav: 340 000 aktier

Nazar Paradivskyy

VP Regulatory Affairs sedan 2017

Nazar Paradivskyy är ansvarig för Pageros Regulatory Affairs-avdelning. Han är också Tax Administrations Lead för OpenPeppols CTC-projekt och medlem av the EESPA Public Policy and Compliance Working Group. Nazar var tidigare Senior Manager of Merchant Underwriting på Klarna och Analyst of Special Credits Management på SEB. Han har två Master of Laws, från Stockholms universitet och Lviv National University i Ukraina.

 

Innehav: 274 850 aktier och 5 000 teckningsoptioner*

Fredrik Hjorth

General Counsel and Secretary of the board sedan 2020

Fredrik Hjorth har arbetat som jurist i 20 år och leder numera Pageros juridiska avdelning. Han har erfarenhet av att arbeta med Offentliga myndigheter, förvaltningsdomstolen i Göteborg, ICA-banken och Transcendent Group. Fredrik har en Master of Laws från Lunds universitet.

 

Innehav: 27 180 aktier och 10 000 teckningsoptioner*

Luis Ortega

VP of Growth sedan 2022

Luis Ortega ansvarar för att driva olika intäkts- och organisationsutvecklingsinitiativ på Pagero. Innan han blev VP of  Growth ledde han Pagero EMEA. Luis har en civilingenjörsexamen i telekommunikation och har arbetat i IT-branschen i 30 år.

 

Innehav: 120 000 aktier och 10 000 teckningsoptioner*

Alexander Jansson

VP Partnerships & Alliances sedan 2020

Alexander Jansson leder Pageros Partnerskap och Alliansverksamhet. Innan sin nuvarande befattning hade han olika kommersiella ledarroller på Pagero, inklusive som VD för Sydeuropa. Innan han kom till Pagero var Alexander med och grundade Brick Digital Outdoor Media och studerade Industriell teknik och ledning vid Linköpings universitet i Sverige.

 

Innehav: 874 580 aktier och 31 000 teckningsoptioner*

Danesh Etemadi

Chief Business Area Officer sedan 2023

Danesh Etemadi är ansvarig för de tre affärsområdena, frakt, hälsa- och sjukvård och finansiella tjänster inom Pagero Group, Innan han anslöt sig till Pagero spenderade Danesh över 13 år i den finansiella tjänsteindustrin där han hade diverse ledande befattningar inom teknik, försäljning och produktledning vid Alektum Group. Danesh har en kandidatexamen i systemvetenskap från Göteborgs universitet och studerat Product Management vid Berkley Executive Education. 

 

Innehav: 1 420 aktier*

Carl Forssén

Head of Processes and Systems sedan 2023

Carl Forssén har 25 års erfarenhet av IT-branchen och leder nu Processes and Systems vid Pagero. Tidigare var han Operational Chief vid Stena Recycling och chef för Project Managers vid Stena Metall. Han har en yrkeshögskoleexamen i Computer Science från Yrkeshögskolan i Kungsbacka och är certifierad inom förändringsledning.

 

Innehav: 0

*Varje teckningsoption ger rätt till köp av 10 aktier

Prenumerera på pressreleaser från Pagero