Pagero för Microsoft Business Central

Uppnå 100 % digital och automatiserad distribution av kundfakturor till alla dina affärspartners, världen över.

E-fakturering direkt från ditt system

Pageros öppna, molnbaserade nätverk är integrerat med Microsoft Dynamics NAV/Business Central, vilket ger dig tillgång till Pageros tjänster för automatiserad kundreskontra direkt från ditt affärssystem – oavsett företagets storlek, bransch och transaktionsvolym. Därmed kan du skicka alla dina kundfakturor elektroniskt via Pagero, oavsett vilket fakturaformat dina kunder önskar.

Ladda ned
En kanal

Skicka alla dina kundfakturor via Pageros öppna, molnbaserade nätverk.

Effektiv process

Uppnå ett automatiserat flöde med uppdateringar direkt i Dynamics NAV/Business Central.

Automatisk konvertering

Uppfyll EU-standarder och tillgodose kundspecifika krav med automatisk formatkonvertering.

Uppfyll lagkrav

Uppfyll lokala bestämmelser oavsett var du har din verksamhet.

Se hur det fungerar

Få mer kunskap om hur du kan automatisera din fakturadistribution direkt från Dynamics 365 Business Central och NAV. Med Pageros extension för e-faktura kan du skicka e-fakturor, PDF- och pappersfakturor via en enda anslutning till vårt öppna, molnbaserade nätverk. Titta på vår demo för att se hur du snabbt och enkelt navigerar i lösningen, skickar elektroniska B2B- och B2G-fakturor direkt från Dynamics NAV/365.

Kontakta oss

Hela flödet via en och samma kanal

Genom att välja Pagero Online som distributionsmetod på kundkortet kommer dina fakturor till den aktuella kunden automatiskt att skickas till Pagero för vidare distribution till mottagaren, oavsett vilket fakturaformat kunden önskar ta emot.

 • E-fakturor B2B/B2G

  För kunder som kan ta emot e-fakturor konverteras fakturan till mottagarens specifika format- och innehållskrav och levereras direkt.

 • PDF-fakturor med digital signatur

  När fakturan har mottagits i Pagero Online skapas en PDF som signeras digitalt och skickas vidare till kunden via e-post.

 • Pappersfakturor

  Har du affärspartners som inte kan ta emot e-fakturor skickas fakturorna till Pageros printpartner för utskrift och distribution med post.

Förbättra effektiviteten med Pagero för NAV/Business Central

Uppfyll lokala lagkrav - globalt

Pagero för Microsoft Dynamics 365 Business Central säkerställer att lokal moms- och fakturalagstiftning följs. Lösningen ger dig tillgång till följande tilläggstjänster med sömlös integration:

 • Digital signatur

  Pagero signerar alla dina fakturor. Därmed behöver du inte investera i ett eget certifikat eller en egen signatur.

 • E-arkiv

  Pageros molnbaserade e-arkiv lagrar fakturorna med fullständig spårbarhet och i enlighet med lokala skatteregler.

Börja effektivisera din verksamhet idag

Pagero för Microsoft Dynamics 365 Business Central kan hämtas från Microsoft AppSource. Ladda ner lösningen nu och börja digitalisera ditt fakturaflöde redan idag.

Använder du Microsoft NAV eller AX?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Pageros tidigare tjänster för Microsoft NAV kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet.

Vad våra kunder säger

Optimera ditt Microsoft-system med Pagero

Skicka alla dina kundfakturor elektroniskt direkt från ditt system via Pagero, oavsett vilket fakturaformat dina kunder önskar.
 • Enkel integration och implementering
 • Effektivisera ditt utgående fakturaflöde
 • Anslut dig till ett öppet, global affärsnätverk

Kontakta oss för att få reda på mer!