Blogg

Efter P27 - Vad händer nu?

8 maj 2023

Skriven av: Josefin Holmgren, Partner Manager för Skandinavien på Pagero

Sedan en tid tillbaka informerade P27 att de har valt att dra tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen. Detta beslut har väckt många frågor och vi kommer att ge svar på vad som kommer att hända framöver.

P27 läggs ner

P27 är ett bankgemensamt initiativ för att skapa en ny Nordisk betalinfrastruktur. Det är ett samarbete mellan de sex största bankerna i Norden för att bygga upp en ny modern, stabil betalplattform och öppna upp för innovativa betallösningar. P27 och ägarbankerna kommer nu omvärdera initiativets inriktning och omfattning, enligt några av ägarbankernas hemsidor.

Trots ändrade förutsättningar, kommer ägarbankerna fortsätta att ta fullt ansvar för den svenska betalningsinfrastrukturen. Förflyttningen till ett nytt filformat, ISO 20022-standarden, fortsätter enligt plan och påverkas inte av denna förändring, enligt den dialog vi har med bankerna.

Vad händer med Bankgirot (BGC)?

Bankgirot, som i dag har tillstånd att genomföra clearing av massbetalningar, skapades 1959. BGC bygger på en utdaterad teknik och alla är överens om att det måste moderniseras. Hur och när återstår att se men verksamheten kommer upprätthållas till dess att nya lösningar är implementerade.

ISO20022-formatet implementeras som nytt betalformat i såväl Sverige som våra nordiska grannländer, oavsett vad som händer med P27-samarbetet.

pixelspixelspixels

Skillnaden mellan ISO-övergången och P27?

Det är viktigt att separera ISO övergången och P27, det är inte samma sak. ISO20022-formatet implementeras som nytt betalformat i såväl Sverige som våra nordiska grannländer, oavsett vad som händer med P27-samarbetet.

Redan 2014 gick Finland som ett Euroland över till ISO20022 i sin helhet. 2016 gick vi i Sverige över till ISO20022 för Eurobetalningar (SEPA). Detta innan P27 projektet lanserades.

 

Fortsatt fokus på övergång till ISO20022

Vi på Pagero kommer med andra ord fortsätta vårt arbete med att hjälpa företag att effektivisera sina betalflöden. Majoriteten av de svenska storbankerna har redan passerat datumet för övergången till ISO 20022.

Norge kommer att fasa ut sina lokala format så som Telepay och Cremul under 2024 i förmån för ISO. P27 valde således att tillämpa de format som redan var överenskommet som en EU-standard.

Vilka är fördelarna med ISO20022?

  • Ett internationellt format som harmonierar betalningar inom Norden

  • Formatet bidrar till bättre kvalitet med mer information

  • Ökad kundnytta

  • Effektivare och säkrare betalningar och avstämningar

  • Möjlighet till snabbare betalningar

  • Bankernas nya produkter bygger på ISO20022 och är framtagna för att dra fördel av formatets alla möjligheter

Vi på Pagero kommer självklart att fortsätta följa utvecklingen och informera er löpande om vad som gäller.

Är du nyfiken på hur Pageros e-bankingtjänst kan hjälpa dig i omställningen till ISO20022 och samtidigt effektivisera dina betalflöden? Titta på vårt webinar eller kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

Uppdaterad senast 1/12-2023

Ämnen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter för att se webinaret

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank