Guider

Billentisrapporten 2024

Ladda ner rapporten

Pagero är stolt sponsor av 2024 års upplaga av Billentis Rapport, med titeln "The global e-invoicing and tax compliance report: Watch the tornado!" Denna rapport ger en skarp analys av läget för global e-fakturering och skatteefterlevnad idag och hur denna sektor är redo för monumentala, snabba förändringar under de kommande åren. 

Viktiga slutsatser:

  • Den globala årliga fakturavolymen uppgår till cirka 560 miljarder, varav 125 miljarder för närvarande är elektroniska. Andelen elektroniska fakturor kommer att öka drastiskt i takt med att regeringar inför mandat för e-fakturering. 

  • Den totala globala marknaden för supply chain finance förväntas växa från 6 miljarder dollar 2021 till 13,4 miljarder dollar 2031.

  • Ett nytt segment håller på att växa fram, kallat Integrated Digital Trade, som omfattar hela spektrumet av transaktioner mellan köpare och säljare. 

Ämnen

Är du redo att börja digitalisera din verksamhet?

Fyll i formuläret för att få rapporten

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank