Kundcase

Primula sparar tid och gör enklare och säkrare betalningar med Pagero e-banking

Fastighetsbolaget Primula arbetar mot flera banker och har många olika betalflöden, vilket innebar många manuella moment och tidsödande arbete som behövde effektiviseras. Tack vare tidigare erfarenhet från Pagero E-banking visste Primula att Pagero hade lösningen de behövde.

Tidsödande och manuella processer

Pagero intervjuade Lena Blomberg, redovisningsansvarig på Primula, för att ta reda på vilka utmaningar de hade tidigare och hur Pageros e-bankinglösning har hjälpt dem bli mer effektiva.

Hur kommer det sig att ni valde Pagero?

Vi skulle ändra på hur likvidhanteringen för respektive bolag hanterades. För att vi inte skulle få allt för många filer att skicka fram och tillbaka, gjorde vi så att nästan alla dotterbolags hyresinbetalningar och leverantörsbetalningar gick från Primula och så sköttes det då via avräkningsfunktion i vårt affärssystem Vitec. Men det gjorde ju också att alla manuella betalningar som vi betalade för dotterbolagen, om det var lån eller moms och skatter, var tvungna att göras via Primula för de hade inga egna konton. Sedan skulle det manuellt bokföras i två bolag. Det var inte superenkelt.

Förutsättningen var att vi kunde skicka allting i en fil och ta emot en fil.
Några av oss har använt oss av Pagero E-banking tidigare så det krävdes ingen stor undersökning av marknaden eller mycket fundering, vi visste att Pagero hade lösningen vi behövde. Så enkelt gick det till när vi valde Pagero!

Vi har sparat cirka 3–4 veckors effektiv arbetstid på årsbasis genom att hantera våra bankfiler med Pagero.

Lena Blomberg, Redovisningsansvarig, Primula

pixelspixelspixels

Enklare och säkrare hantering av betalfiler

Vad är skillnaden mellan innan ni gick över till Pagero och idag?

Framför allt har vi minskat tidsåtgången med att gå över till att skicka/ta emot bankfiler med Pagero. Genom en snabb uträkning kan vi se att vi har sparat cirka 3–4 veckors effektiv arbetstid på årsbasis, genom att automatisera vår hantering av bankfiler med Pagero. Då har vi inte räknat in det manuella bokföringsorders- och avstämnings-arbetet som också underlättats med Pageros lösning. Tid som vi kan lägga på mer viktiga saker i vår process.

Om ni skulle ge några råd till andra kunder som vill automatisera sitt betalflöde?

Gör det. Varje timme ett företag lägger på en manuell process har en prislapp och det finns inget system som är dyrare än en anställd.

Känner ni att Pagero har hjälpt er i övergången till ISO20022?

Vi känner att vi har det stöd som vi behöver och vi får uppdateringar och information vi behöver. Vi känner att vi har läget under kontroll.

Vilka är de största fördelarna med Pageros e-bankinglösning?

De största fördelarna med att använda Pagero är att vi sparat enormt mycket tid som vi tidigare fick lägga på manuellt arbete. Utöver det så är vår lösning idag med Pagero både enklare och säkrare. Vi har minskat vår felhantering genom att samla allt på samma ställe och vi har fått en tydlig översikt och förbättrad spårbarhet av våra bankfiler, avslutar Lena Blomberg.

Inspirerad av Primula?

Med en anslutning till Pageros nätverk kan du nå alla dina banker, hantera betalningar och skapa en verifieringskedja och få finansiella prognoser via ett enda gränssnitt. Pagero E-banking ger dig kontroll och överblick över företagskonton och händelser samtidigt som du uppfyller lokala krav gällande exempelvis SEPA och konvertering till och från ISO20022.


Kontakta oss för att se hur Pageros e-bankingtjänst kan hjälpa dig effektivisera dina betalprocesser.

Kontakta oss

Om Primula

Primula Byggnads AB startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Ett sådant ägande innebär ett långsiktigt ansvarstagande. Det ställer krav på kunskap och omsorg i val av fastighet och eftertanke i frågor som rör ombyggnationer och renoveringar. Därför förvärvar Primula bara hus som har tillräckligt bra grundkvalitet i belägenhet och arkitektur. De genomför alla ombyggnationer och renoveringar med stor varsamhet och alltid i egen regi med egen personal. På detta sätt bygger de upp ett fastighetsbestånd av god kvalitet och med höga bruksvärden för deras hyresgäster.

Primula har ca 100 medarbetare och fastighetsbeståndet utgörs idag av sammanlagt cirka 280 000 kvm fördelat på 63 fastigheter, med ca 3 550 bostäder och 250 lokaler. Alla fastigheter är belägna i Stockholms kommun.

I samarbete med:

Är du redo att börja digitalisera din verksamhet?

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank