Kundcase

Shawcor effektiviserar sina processer med Pagero

Shawcor is using Pagero’s solution for AP Automation to streamline its financial processes, enhance productivity and reduce costs.

Strävar efter ständiga förbättringar

Shawcor är ett stort företag som tillhandahåller integrerade lösningar, produkter och tjänster till olje- och gas-, petrokemi- och industrisektorn. Shawcor drivs av sitt engagemang för ständiga förbättringar och har identifierat att företagets befintliga leverantörsreskontraprocess påverkade den övergripande kundupplevelsen, kundvärdet och effektiviteten.

Innan vi började samarbeta med Pagero hanterade Shawcor sina leverantörsfakturor manuellt, vilket var både arbetsintensivt och tidskrävande. Förutom den extra tidsåtgången och personalkostnaderna införde företaget till stor del manuella och kompenserande kontrollsystem och rutiner för att förhindra datainmatningsfel, dubbla betalningar och sena betalningar i enlighet med företagets interna policy och externa lagkrav, säger Imad Barake, Vice President Finance – Corporate på Shawcor.

34%

av leverantörer är uppkopplade

1M+

nätverks räckkvid

26%

minskad fakturahantering

Pageros lösning

Shawcor valde Pageros öppna, molnbaserade nätverk för att automatisera sina leverantörreskontraprocesser. Det anpassades till Shawcors mål om att effektivisera de finansiella processerna, öka produktiviteten och minska kostnaderna.


"Före implementeringen arbetade vi i ett tvåstegssystem. En person var tvungen att verifiera all information i vårt OCR-system manuellt innan den skickades in i vårt ERP-system. Den delen av processen eliminerades med hjälp av Pagero. Nu skickas all information automatiskt direkt in i vårt ERP-system, säger Kelly Maningas, North America Accounts Payable & IFS Implementation Supervisor hos Shawcor. Vi valde Pagero p.g.a. flexibiliteten och skalbarheten i deras molnbaserade nätverk och p.g.a. att deras team var väldigt lyhörda för våra behov och önskemål."

Vi valde Pagero p.g.a. flexibiliteten och skalbarheten i deras molnbaserade nätverk.

pixelspixelspixels

Bättre insyn, bättre beslut

Pageros statistik över leverantörsreskontra och processer ger oss unik insyn i leverantörernas kritiska data och hjälper oss att upptäcka flaskhalsar och identifiera potentiella problem så att de snabbt kan lösas. Vi får mer tillförlitliga och korrekta data, bättre insyn och aktuell och relevant information sömlöst integrerad i vårt ERP-system, säger Anna Velante, North America Accounts Payable Supervisor & Fixed Assets Analyst på Shawcor.

"På kort tid behandlas nästan 40 % av våra leverantörsfakturor från utvalda företag och platser nu genom Pagero Online, vilket resulterar i att vi redan uppnått en minskning av cykeltiderna och kostnaderna för fakturahantering med nästan 30 procent. Eftersom antalet leverantörer som ansluter sig till nätverket ökar för varje vecka kommer de här besparingarna bara att fortsätta att växa."


–Under de senaste 12 månaderna har Shawcors verksamhet ökat markant. Tack vare Pageros lösning för automatisering av leverantörsfakturor kan vi hantera denna volymökning på ett effektivt sätt utan att investera i ytterligare resurser, säger Israel Trejo, Controller på Shawcor.

twoPixels
fivePixels

Automatisera din fakturahantering

Minska det manuella arbetet, minimera antalet fel och få full insyn i företagets utgifter.
Kom igång

Skalbara, hållbara lösningar

Pagero gör det möjligt för Shawcor att ta emot alla fakturor elektroniskt, oavsett om deras leverantörer använder elektronisk fakturering. Genom att samarbeta med Pagero kan Shawcor erbjuda sina leverantörer flera olika metoder för fakturaleverans, inklusive PDF-fakturering.


– Leverantörerna är en viktig och integrerad del av hur Shawcor skapar värde för våra kunder inom vår affärsmodell. Att samarbeta med leverantörer inom nyckelområden som utrustning, råmaterial och tjänster är en konkurrensfördel och stärker båda företagen på ett unikt sätt. Genom att erbjuda stöd för flera olika faktureringsmetoder har vi kunnat stimulera och skynda på processen för nya användare för att uppnå ett 100-procentigt digitalt fakturaflöde i vårt ERP-system IFS, säger Imad Barake, Vice President Finance – Corporate på Shawcor.


Med särskilda driftsättnings- och supportteam erbjuder Pagero oöverträffad kundservice under hela planerings- och implementeringsfasen samt i den dagliga verksamheten. – Projektledningsgruppen var väldigt bra på att svara på frågor och ge support när lösningen infördes. Oavsett om det handlade om vår interna avdelning eller leverantörer kunde jag få svar på min fråga inom en timme, säger Anna Velante.

Vi uppskattar Pageros strävan att hela tiden bygga ut sina lösningar och förbättra plattformens funktion.

pixelspixelspixels

Innovation och teknik som driver framtidens projektutveckling

Vi uppskattar Pageros strävan att hela tiden bygga ut sina lösningar och förbättra plattformens funktion. Genom att samarbeta med Pagero har vi identifierat ytterligare områden genom vilka vi kan öka vår produktivitet och effektivitet med hjälp av automatiserade affärsmetoder, som kundreskontra och koncernintern hantering av avräkning och korrekta utgifter, säger Paul Pierroz, Senior VP Business Services & Human Resources.


"Som ett globalt företag med verksamhet i 20 länder arbetar vi med flera olika affärsstrukturer och system för att möta våra kunders behov. Den ineffektivitet och de kostnader det medför fordrar ett bättre sätt att hantera ekonomi- och redovisningsprocesser, särskilt när det gäller koncernintern fakturering och avstämning. Den koncerninterna avräkningslösning som Pagero utvecklat är en mycket lovande lösning för oss."


"Vi vill gärna höra mer om Pageros mål att stärka sin närvaro i Nordamerika och bygga vidare på sin plattform så att den innefattar lösningar för avstämning och leverantörsportaler."

twoPixels
fivePixels

Vill du göra som Shawcor?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan uppnå liknande resultat.
Kontakta oss
shawcor_secondary

Om Shawcor

Shawcor Ltd. är ett globalt energitjänsteföretag som specialiserat sig på produkter och tjänster för rör och rörledningar inom olje- och gasindustrin och relaterade produkter för den petrokemiska och industriella marknaden. Företaget verkar genom ett globalt nätverk av fasta och mobila tillverknings- och serviceanläggningar och är känt för sin integritet, teknik och välbeprövade förmåga att genomföra de mest komplexa projekten inom sitt område.

Ladda ner kundcaset

I samarbete med:

shawcor_300x200

Är du redo att börja digitalisera din verksamhet?

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank