Nyheter

Pagero fullbordar ViDA pilot tillsammans med Nordic Smart Government

15 november 2023

Pagero, en leverantör av ett smart affärsnätverk för automatiserade och säker affärskommunikation i enlighet med lokala lagkrav, tillkännager sitt framgångsrika deltagande i en ViDA-pilot arrangerad av Nordic Smart Government & Business (NSGB (http://www.nordicsmartgovernment.org))

Denna insats markerar en viktig milstolpe i Pageros strävan att leda den digitala omvandlingen i Norden och främja Peppol CTC globalt, som den mest optimala modellen för e-fakturering, CTC-efterlevnad och automatisering av affärsprocesser.

Pilotprojektet visade hur Peppol CTC (5-corner eller DCTCE) tillämpas i praktiken för att uppfylla kraven på både e-fakturering och digital rapportering (DRR) [gemensamt kallat "CTC"] för försäljnings- och inköpsfakturor inom gemenskapen enligt Europeiska kommissionens förslag ViDA (VAT in the Digital Age). De deltagande parterna visade att de uppfyller följande aspekter av ViDA:

  • Utställande, utbyte och mottagande av EN-förenliga e-fakturor i realtid, baserat på Peppol BIS-specifikationer över ett säkert och interoperabelt Peppol-nätverk,
  • Realtidsvalidering av utställda och mottagna e-fakturor i enlighet med momskrav.
  • Realtidskommunikation till respektive skatteförvaltning av "ViDA-meddelandet", där:
    • ViDA-meddelandet är en EN-kompatibel del av inkommande såväl som utgående e-fakturor som uppfyller de innehållskrav som fastställts av ViDA,
    • ViDA-meddelandet genereras automatiskt av den certifierade leverantören, utan något ytterligare arbete för slutanvändaren, och
    • ViDA-meddelandet skickas till skatteförvaltningen mycket snabbare än det 2-dagarsfönster som fastställts av ViDA.
  • Exakt matchning mellan relevanta obligatoriska dataelement i ViDA-meddelandet och e-fakturan.

Pilotprojektet omfattade ett aktivt deltagande av de fem nordiska skatteförvaltningarna, från EU-sidan: Danmark, Finland och Sverige, och från länder utanför EU: Island och Norge, vilket visar att modellen även kan tillämpas på export- och importtransaktioner och inte bara på transaktioner inom gemenskapen eller inhemska transaktioner. De berörda skatteförvaltningarna kontrollerade och bekräftade efterlevnaden av de ovan angivna kraven.

"Vi är glada över att ha uppnått denna viktiga milstolpe på vår resa mot ett digitaliserat Norden. Pilotfasens framgång understryker det kollektiva engagemanget hos alla inblandade parter, från den offentliga sektorn till den privata sektorn, teknikpartners och de fem nordiska skattemyndigheterna. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att göra digitalisering till verklighet för myndigheter och företag i hela Norden. När pilotprojektet nu är slutfört kan vi stolt säga att Pagero är den första globala tjänsteleverantören som är redo för ViDA", säger Joakim Hahne, Regional Manager för Skandinavien på Pagero.

"Som den ledande arkitekten bakom Peppol CTC och DCTCE-strategin för e-fakturering är vi glada över att se att vårt hårda arbete börjar bära frukt. Det senaste tillkännagivandet från Singapore att de kommer att implementera Peppol CTC, i kombination med denna framgångsrika NSGB ViDA-pilot, är det bästa beviset på modellens lämplighet, inte bara för Europa utan globalt", säger Nazar Paradivskyy, VP Regulatory Affairs på Pagero.

Pagero är även framöver fast beslutna att spela en avgörande roll för att driva på införandet av digitala lösningar och forma framtiden för administrativa processer i Norden och globalt.


För mer information, kontakta

Oscar Wegland, CMO
[email protected]

 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. För mer information, besök www.pagero.com

Om NSGB

NSGB syftar till att skapa värde för små och medelstora företag genom att göra realtidsföretagsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt över hela regionen, på ett automatiskt, samtyckesbaserat och säkert sätt. Detta samarbete samlar regeringar, företag och teknologipartners för att driva regionen mot en smartare, mer digitalt avancerad framtid. För mer information, besök www.nordicsmartgovernment.org

Få senaste nytt från Pagero

Få en månatlig mix av uppdateringar, inspiration och användbara tips direkt till din inbox.
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev