Regulatoriska nyheter

Pagero och Gosocket stärker samarbete

28 september 2023

Den 28 september 2023 har Pagero Group AB (publ) (”Pagero” eller ”Bolaget”) ingått avtal om förskottsbetalning till minoritetsägarna i Gosocket som utgörs av en kombination av kontantbetalning och nyemitterade aktier. Syftet med avtalet är att ytterligare utöka samarbetet mellan parterna. Parallellt har Pagero utnyttjat ytterligare finansiering om 150 MSEK inom befintligt finansieringsavtal med Ture Invest.

”Under de två år som gått sedan förvärvet har samarbetet med minoritetsägarna, som är aktivt involverade i vår Latam-verksamhet, varit mycket positivt och vi är glada över att ha säkrat fortsatt samarbete och engagemang för att uppnå vår gemensamma vision för de kommande åren. Integrationen av Gosocket går enligt plan och vi realiserar synergier. Som ett resultat av förvärvet av den ledande latinamerikanska leverantören är vi mycket väl positionerade för globalt marknadsledarskap”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.

"Sedan vi gick samman med Pagero-teamet 2021 har vi gjort betydande framsteg för att vidareutveckla verksamheten i Latam och positionera oss väl för internationella företags behov i den komplexa och mycket reglerade e-faktureringsmiljön i Latam. De senaste två åren har vi byggt upp en relation med starka synergier tillsammans med Pagero, vilket förstärker vårt partnerskap och vår vilja att utöka vårt samarbete ytterligare. Vi ser enorma möjligheter i det gemensamma erbjudandet till den globala marknaden och är glada över att fortsätta denna resa tillsammans”, säger Alan Guzowski, representant för minoritetsägarna.

Återstående likvida medel på lånet på 150 MSEK kommer att möjliggöra ökad flexibilitet för bolaget att genomföra sin affärsplan och fortsätta mot de finansiella målen att uppnå 1 500 MSEK i ARR och en 20% EBITA-marginal 2025. Med lånet har bolaget utnyttjat 450 MSEK av de tillgängliga 1 500 MSEK under det befintliga finansieringsavtalet med Ture Invest som bolaget ingick den 9 maj 2022.

Samtidigt har Pagero och minoritetsägarna i Gosocket kommit överens om att flytta början av lösenperioderna för säljoptionen, från 30 juni 2024 till 1 januari 2026, och köpoptionen, från 30 juni 2025 till 1 januari 2027. Detta kommer att möjliggöra för parterna att fortsätta arbeta tillsammans i sina expansionsplaner och andra samarbetsprojekt runt om i världen.

I juni 2021 investerade Pagero i Gosocket och förvärvade en majoritetsandel i den latinamerikanska e-faktureringsledaren, vilket stärkte Pageros internationella expansionsstrategi.

Styrelsen har utnyttjat sitt bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023 för att emittera nya aktier. Emissionen av 2 775 223 aktier, till ett pris om 15,87 SEK per aktie, resulterar i en utspädning om 1,7%.
 

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
[email protected]

Jan-Olof Ohlsson, CFO
[email protected]

 

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser 

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-09-28 kl 22:10 CET.
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com
 

Om Gosocket

Gosocket, is the leading platform in Latin America for the electronic exchange of documents based on digital signature, developed according to the regulations established by the tax administration of each country.

Thanks to its more than 20 years of experience in electronic invoicing and presence in 15 regulated countries, Gosocket has acquired the leadership in proving a standardized and compliant solution across the region facilitating engagement and transactions between suppliers and buyers centred in invoice management.

Gosocket envisions an open and secure business network, recognizing the value and power of the economy integration and digitalization.

For more information visit www.gosocket.net

Få senaste nytt från Pagero

Få en månatlig mix av uppdateringar, inspiration och användbara tips direkt till din inbox.
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev