Regulatoriska nyheter

Pagero publicerar delårsrapport för Q2 2023: Starkt andra kvartal med 32 % organisk tillväxt

24 augusti 2023

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2023.

”Pagero levererar ännu ett starkt kvartal. Omsättningstillväxten har inte understigit 25 % sedan vår börsnotering och har under två kvartal i rad nu överstigit 30 % - vilket inte bara visar på att vårt erbjudande tas emot väl, men också på stabilitet och att vår globala satsning ger resultat. Vi är i ett teknologirace och våra långsiktiga investeringar säkerställer att vi bibehåller vår tillväxt och vår marknadsledande position”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.


Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 188,6 MSEK (142,7), en ökning med 32 % (46 %) och 27 % valutajusterat. Den organiska tillväxten uppgår till 32 % (17 %).
 • Återkommande intäkter uppgick till 166,5 MSEK (127,0), en ökning med 31 % (45 %). Ökningen är ett resultat av en fortsatt stark tillväxt av såväl transaktioner som licenser i Pagero Network. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 31 % (16 %).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -30,7 MSEK (-48,3). Justerat EBITA uppgår till -30,7 MSEK (-31,4). Resultatet är i linje med den internationella expansionsstrategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 MSEK (12,0) i kvartalet. 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,58 SEK (-0,69).
 • Malaysia inför landsomfattande lagkrav på e-faktura.
 • Pagero skriver ett kontrakt om 4,2 miljoner euro – bolagets hittills största affär.


Första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 368,4 MSEK (279,4), en ökning med 32 % (49 %) och 27 % valutajusterat. Den organiska tillväxten uppgår till 32 % (20 %).
 • Återkommande intäkter uppgick till 321,3 MSEK (247,5), en ökning med 30 % (46 %). Ökningen är ett resultat av en stark tillväxt av såväl transaktioner som licenser i Pagero Network. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 30 % (18 %).
 • ARR (Annualized Recurring Revenue) uppgick till 702,0 MSEK (527,6), en organisk tillväxt med 33 % (19 %).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -51,8 MSEK (-61,1). Justerat EBITA uppgår till -51,8 MSEK (-44,2). Resultatet är i linje med den internationella expansionsstrategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 MSEK (19,5) första halvåret. Bolagets likvida medel uppgår till 330,8 MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,96 SEK (-0,97).
 • Pageros optionsprogram 2020/2023 fullt utnyttjat och har tillfört bolaget 54 MSEK.
 • Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en ny och omfattande tjänst för indirekt skatteefterlevnad.


Webcast i samband med publicering

Bengt Nilsson, CEO, kommer den 24 augusti kl 09.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida.


Delårsrapporter

Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida.


För mer information

Bengt Nilsson, CEO
[email protected]

Jan-Olof Ohlsson, CFO
[email protected]


Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser 
 

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-08-24 07:30 CET.
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com

Downloads

Delårsrapport Q2 2023_SWE

Delårsrapport Q2 2023_SWE

Download

Få senaste nytt från Pagero

Få en månatlig mix av uppdateringar, inspiration och användbara tips direkt till din inbox.
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev