Regulatoriska nyheter

Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2023: Positiv utveckling i tredje kvartalet med ökande tillväxt

2 november 2023

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2023.

Bolagets ARR visar på en tillväxt om 38 % och en NRR om 122 %. Vi ser en fortsatt mycket stark tillväxt I våra investeringsmarknader under perioden (122 %), men också också att intäkterna ökar i förhållande till kostnaderna – en utveckling som kommer att leda till god lönsamhet för koncernen. Pagero är bara i början på resan och vår potential, vision och ambition sträcker sig lång längre än de mål vi satt för 2025”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.
 

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 204,0 MSEK (151,1), en organisk ökning med 35 % (26 %) och 28 % valutajusterat.
   
 • Återkommande intäkter uppgick till 176,2 MSEK (129,9), en organisk ökning med 36 % (21 %). Ökningen är ett resultat av en fortsatt stark tillväxt av såväl transaktioner som licenser i Pagero Network.
   
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -5,9 MSEK (-16,4). Justerat EBITA uppgår till -5,9 MSEK (-15,7). Resultatet är i linje med den internationella expansionsstrategin.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,6 MSEK (-31,3) i kvartalet.
   
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,49 SEK (-0,91).
   
 • Pagero ingår avtal om förskottsbetalning till minoritetsägarna i Gosocket för att stärka samarbete (Not 7).
   
 • Belgien inför obligatorisk e-fakturering.


Januari - september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 572,4 MSEK (430,5), en ökning med 33 % (40 %) och 26 % valutajusterat. Den organiska tillväxten uppgår till 33 % (22 %).
   
 • Återkommande intäkter uppgick till 497,5 MSEK (377,4), en ökning med 32 % (36 %). Ökningen är ett resultat av en stark tillväxt av såväl transaktioner som licenser i Pagero Network. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 32 % (19 %).
   
 • ARR (Annualized Recurring Revenue) uppgick till 739,5 MSEK (535,9), en organisk tillväxt med 38 % (19 %).
   
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -57,7 MSEK (-77,5). Justerat EBITA uppgår till -57,7 MSEK (-60,6). Resultatet är i linje med den internationella expansionsstrategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -44,8 MSEK (-22,4). Bolagets likvida medel uppgår till 395,3 MSEK.
   
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,45 SEK (-1,42).
 • Pageros optionsprogram 2020/2023 fullt utnyttjat och har tillfört bolaget 54 MSEK.
   
 • Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro.
   
 • Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en tjänst för indirekt skatteefterlevnad.
   

Händelser efter periodens slut

 • Pagero och PwC ingår allians för att stötta implementeringen av e-fakturering
   
 • Pagero och Vertex inleder partnersamarbete för att leverera global e-fakturalösning
   
 • Pagero öppnar kontor i Japan


Webcast i samband med publicering

Bengt Nilsson, CEO, kommer den 2 november kl 09.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida.
 

Delårsrapporter

Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida.
 

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
[email protected]

Jan-Olof Ohlsson, CFO
[email protected]

 

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-11-02 kl 07:30 CET.
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com

Downloads

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2023

Download

Få senaste nytt från Pagero

Få en månatlig mix av uppdateringar, inspiration och användbara tips direkt till din inbox.
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev