Introduction of the new Finnish e-Invoicing Act will be postponed due to the COVID-19 outbreak. E-invoicing formats that do not line up with the Act will be accepted until further notice, but businesses are still encouraged to align with the EU standards as soon as possible.

Owing to the exceptional circumstances surrounding the COVID-19 outbreak, the Finnish Government has decided to make an amendment to the upcoming e Invoicing Act (241/2019), which enters into force on 1 April 2020.

The new Finnish e-Invoicing Act will give both government entities and businesses in Finland the right to ask their counterparts for e-invoices in line with the EU standard. The new legislation is in line with the e Invoicing Directive (2014/55/EU), which has now reached legislation at national level across Europe.

The Finnish State Treasury announced in a press release on 18 March 2020 that although the Act stipulates EU-compatible e-invoice formats as of 1 April 2020, the deadline will be pushed back and older formats that do not meet the standard will be accepted until further notice, owing to the COVID-19 outbreak. However, businesses are encouraged to switch to e-invoicing in line with EU standards as soon as possible.

Invoice formats that already comply with the EU norm are the nationally used Finvoice 3.0 and TEAPPSXML 3.0, and international standards such as Universal Business Language (UBL) and Cross Industry Invoice (CII). Other formats are acceptable as long as they are aligned with the legal requirements.

Should the need to align your e-invoices with the legal requirements emerge, make sure you inform the ERP provider responsible for updating your financial system of the required changes, and notify your operator of the format updates to ensure you adhere to the desired timeline.

Valtiohallinto siirtää aikarajaa EU-normin mukaisille verkkolaskuille

Vallitsevan tilanteen vuoksi Valtiohallinto ei tule vaatimaan EU-normin mukaisia verkkolaskuja uuden 1.4.2020 voimaanastuvan verkkolaskulain (241/2019) myötä.

Suomen uusi verkkolaskulaki astuu täysivoimaisesti voimaan 1. huhtikuuta 2020 ja antaa niin hankintayksiköille kuin elinkeinoharjoittajille oikeuden pyytää EU-normin mukaisia verkkolaskuja. Laki on linjassa EU:n verkkolaskudirektiivin (2014/55/EU) kanssa, joka tätä nykyä on saavuttanut lainsäädännön kansallisella tasolla ympäri Eurooppaa.

Vaikka laki velvoittaa standardin mukaiseen verkkolaskutukseen huhtikuusta alkaen, Valtiohallinto ilmoittaa 18.3.2020 julkaisemassaan tiedotteessaan päätöksestään hyväksyä toistaiseksi myös vanhempia normia vastaamattomia laskuformaatteja koronaviruspandemian aiheuttamien haasteiden helpottamiseksi. Yrityksiä ja elinkeinoharjoittajia kehotetaan kuitenkin siirtymään EU-normin mukaiseen verkkolaskutukseen mahdollisimman pian.

EU-standardia vastaavat verkkolaskuformaatit ovat kansallisesti käytetyt Finvoice 3.0- ja TEAPPSXML 3.0 -versiot, sekä kansainvälisistä standardeista Universal Business Language (UBL) ja Cross Industry Invoice (CII). Myös muut formaatit ovat hyväksyttyjä, kunhan ne täyttävät eurooppalaisen standardin vaatimukset.

Jos laskuformaatin päivittäminen tulee ajankohtaiseksi, tulisi sinun ilmoittaa siitä omalle taloushallintojärjestelmän päivittämisestä vastaavalle ERP-palveluntarjoajalle sekä tiedottaa operaattoriasi muutoksesta aineistopäivitysten aikatauluttamiseksi.

Täytä vaatimukset

Pagerolla on valmius auttaa yrityksiä standardin mukaiseen laskutukseen alkaen 1.4.2020

Siirry verkkolaskutukseen

Me huolehdimme teknologiasta, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi toimintaan.

Kokeile ilmaiseksi