Blogg

Vad är Ley Crea y Crece? Förstå e-fakturering i Spanien

23 maj 2023

Skriven av: Tamara Viña

E-fakturering kommer att förändra spelreglerna för små och medelstora företag i Spanien och ge dem många fördelar som kan bidra till att öka deras tillväxt och konkurrenskraft. Den nya spanska lagen Ley Crea y Crece (Lagen om att skapa och skala upp), som kräver användning av e-fakturering, kommer att ytterligare förstärka dessa fördelar.

Vad är Ley Crea y Crece?

Ley Crea y Crece (Lag 18/2022) syftar till att främja tillväxten av små och medelstora företag i landet. Lagen strävar efter att förenkla och effektivisera affärsprocesser och en av metoderna för att göra detta är att införa användningen av elektronisk fakturering.

Skyldigheter och möjligheter för företag

Med Ley Crea y Crece måste spanska företag använda e-fakturering i alla sina transaktioner med myndigheter och andra företag. Detta kommer att bidra till att förenkla faktureringsprocessen och minska den tid och de resurser som krävs för manuell hantering. Det kommer också att bidra till att förhindra bedrägerier och förbättra tillförlitligheten i den ekonomiska redovisningen, eftersom e-fakturor enkelt kan spåras och granskas.

En av de största fördelarna med e-fakturering är kostnadsbesparingar. Genom att eliminera behovet av pappersfakturor kan företag spara in på utskrifts- och portokostnader, samt den tid och de resurser som krävs för manuell hantering. Detta kan frigöra värdefulla resurser som kan läggas på andra delar av verksamheten, t.ex. produktutveckling eller marknadsföring.

En annan möjlighet med e-fakturering är att förbättra effektiviteten. Med e-fakturor kan företag snabbt och enkelt spåra och hantera sina finansiella poster, vilket minskar den tid och de resurser som krävs för manuell hantering. Detta kan bidra till att förhindra fel och bedrägerier, samtidigt som riktigheten i de ekonomiska rapporterna förbättras.


E-fakturering hjälper också företag att lättare uppfylla sina efterlevnadskrav. Med e-fakturering kan företagen se till att alla fakturor har ett standardformat och är lätta att granska, vilket bidrar till att förhindra bedrägerier och minskar risken för påföljder vid bristande efterlevnad.

Vad kan vi förvänta oss av Ley Crea y Crece?

Ley Crea y Crece förväntas ha en positiv inverkan på tillväxten för små och medelstora företag i Spanien. Genom att göra det obligatoriskt att använda e-fakturering bidrar lagen till att förenkla och effektivisera affärsprocesser, minska kostnader och frigöra resurser som kan användas för att stödja företagens tillväxt. Dessutom kommer användningen av e-fakturering att bidra till att förbättra noggrannheten och effektiviteten i den ekonomiska redovisningen, vilket ger små och medelstora företag en solid grund för framtida tillväxt.

E-fakturering och Ley Crea y Crece erbjuder många fördelar för spanska företag, till exempel kostnadsbesparingar, förbättrad effektivitet och regelefterlevnad. Genom att dra nytta av dessa fördelar kan företagen växa och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

När bör företag börja tillämpa Ley Crea y Crece?

För företag med en årlig omsättning som överstiger 8 miljoner euro under året innan lagen godkänns är tidsramen 12 månader för att börja utfärda e-fakturor och rapportera fakturastatus. Under dessa 12 månader är företagen skyldiga att förbereda sig för att skicka fakturor i elektroniskt format och rapportera fakturastatus. 

Återstående företag med en årlig omsättning under 8 miljoner euro, kommer att ha 24 månader på sig att införa e-fakturering och börja rapportera fakturastatus.  

Även efter dessa 24 månader kommer företag med en årsomsättning som inte överstiger 8 miljoner euro att vara skyldiga att skicka och ta emot e-fakturor och efter 36 månader kommer de vara skyldiga att rapportera fakturastatus. Det är viktigt att notera att de första 12 månaderna måste slutföras i elektroniskt format och PDF skickas via e-post.

Hur ofta ska information skickas enligt Ley Crea y Crece?

Realtidsrapportering är en viktig aspekt av Ley Crea y Crece. Leverantörer av e-faktureringstjänster kommer att vara skyldiga att kontinuerligt rapportera transaktioner till den statliga plattformen.

Vilka dokument och meddelanden berörs i Ley Crea y Crece?

Enligt Ley Crea y Crece ska elektroniska fakturor skickas in tillsammans med följande information: 

Obligatoriskt 

1. Status för godkännande eller avslag, plus datum 

2. Datum och betalningssätt för fakturan 

Valfritt 

1. Delvis godkännande eller avslag, plus datum 

2. Belopp, datum och metod för delbetalning av fakturan 

3. Information om överföring av fakturan till en tredje part för inkasso eller betalning, med identifiering av mottagaren och datum för överföringen 

Det finns inga förändringar i rapporterna om omedelbar informationsförsörjning (SII), och det är viktigt att notera att denna lag inte gäller gränsöverskridande fakturor. 

Vilka format ska användas för fakturor enligt Ley Crea y Crece?

Fakturor måste skickas i specifika format som Facturae, Edifact och UBL. Dessutom måste datumet för betalningen vara i XML-format.

Hur hanteras samverkan mellan tjänsteleverantörer och Ley Crea y Crece?

Samarbete med tjänsteleverantörer är obligatoriskt enligt den nya lagen. En tidsram på 2 månader ges för att upprätta samarbetet, och det är kundens ansvar att begära att deras tjänsteleverantör upprättar de relevanta anslutningarna.

twoPixels
fivePixels

Ladda ner vår guide

Vill du lära dig mer? Läs vår guide med 5 tips för att använda Ley Crea y Crece som en affärsmöjlighet.
Ladda ner guiden

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank

Kontakta oss

Vill du börja använda våra tjänster eller lära dig mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!