Blogg

Vad är Peppol? En överblick över Peppol-nätverket

17 mars 2022

Skriven av: Nazar Paradivskyy

What is Peppol? Learn about the Peppol Network, what to look for in a service provider and get answers to frequently asked questions.

Vad är Peppol, hur ansluter du dig och hur skiljer sig Pagero från andra Peppol-leverantörer? I den här artikeln besvarar vi ett antal vanliga frågor och förklarar fördelarna med att skicka e-fakturor via nätverket Peppol.

Vad är Peppol?

Peppol är ett gemensamt ramverk för säkert utbyte av elektroniska affärsdokument mellan olika länder. Ramverkets ursprungliga syfte 2008 var att underlätta kommunikationen mellan europeiska regeringar. Sedan dess har systemet utvecklats till något betydligt större och syftar idag till att möjliggöra enkel och säker överföring av elektroniska dokument mellan offentliga och privata aktörer världen över.

Peppol är inte en plattform för dokumentöverföring, utan ett nätverk som kopplar samman de många befintliga plattformar som redan används av företag och myndigheter. Det är en IT-infrastruktur som gör det möjligt att ansluta och skicka meddelanden till andra system som också är anslutna till nätverket.

Varför ska jag göra affärer via Peppol?

Allt fler affärsprocesser digitaliseras och användningen av elektroniska dokument, i synnerhet e-fakturor, spelar en viktig roll i denna utveckling. E-fakturering är snabbare, kostnadseffektivare och mer tillförlitligt än att skicka pappersfakturor eller e-posta pdf-filer.

Regeringar världen över inför krav på e-fakturering och många väljer att använda Peppol. Infrastrukturen garanterar säkerheten och gör det enkelt att identifiera företag som skickar och tar emot e-fakturor. Privata företag börjar nu också utnyttja e-faktureringens fördelar, och allt fler väljer Peppol.

Vissa e-faktureringsnätverk är egenutvecklade vilket innebär att de inte kan ansluta till andra företags, branschers, länders eller regioners system. Peppol är ett öppet, driftkompatibelt nätverk vars syfte är att överbrygga kommunikationsklyftan mellan organisationer som använder olika system och nätverk.

Vilka länder använder Peppol?

För närvarande används Peppol av 31 EU-länder, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA.

Hur ansluter jag till Peppol?

För att få tillgång till nätverkets fördelar måste du ansluta dig till en certifierad Peppol-tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören ansluter ditt företag till nätverket så att du kan skicka e-fakturor och andra elektroniska dokument i rätt format. För att kunna ta emot e-fakturor behöver du ett Peppol-ID. Det är ett unikt identifieringsnummer som tjänsteleverantören normalt kan tillhandahålla. Läs mer och begär åtkomst

 

Vad är skillnaden mellan Peppol och Peppol BIS?

I korthet är Peppol infrastrukturen för överföring av elektroniska dokument och Peppol BIS (Business Interoperability Specifications) är standardformatet för dokument som skickas genom infrastrukturen. Peppol BIS fungerar som en mall och regeluppsättning för hur uppgifterna i de elektroniska dokumenten ska struktureras.

twoPixels
fivePixels

Välja Peppol-leverantör

5 viktiga faktorer att tänka på - se vårt webbinarium för att ta reda på mer!
Titta nu

Peppol Directory

Peppol Directory, som brukar kallas nätverkets ”gula sidor”, är en katalog över alla aktörer som vill ta emot dokument genom det integrerade nätverket. Katalogen gör det lättare för aktörerna att hitta varandra och identifiera varandras digitala förmågor.

OpenPeppol och Peppol-leverantörer

OpenPeppol är ett icke vinstdrivande konsortium av berörda företag som sammanträder med jämna mellanrum för att se till att Peppol förblir en effektiv infrastruktur för utbyte av e-dokument.

Konsortiet har ett nära samarbete med aktörer från många olika intressegrupper samt med företrädare från de länder som använder Peppol. Tack vare detta samarbete mellan de inblandade aktörerna kan alla organisationer som anlitar en ackrediterad tjänsteleverantör känna sig säkra på att deras elektroniska dokument uppfyller alla krav.

Infrastrukturen stärks ytterligare av en mycket noggrann kvalificeringsprocess för ackrediterade tjänsteleverantörer som genomförs antingen genom OpenPeppol eller en lokal Peppol-myndighet.

Genom att vara en del av OpenPeppol fortsätter Pagero att ligga steget före och håller koll på kommande ändringar i Peppol-ramverket så att våra kunder slipper göra det.

pixelspixelspixels

Lokala Peppol-myndigheter

Om ett land bestämmer sig för att använda Peppol kan de antingen följa alla regler enligt OpenPeppol eller inrätta en egen lokal Peppol-myndighet. Genom att inrätta en myndighet kan ett land införa lokala regler som gör det lättare att reglera den regionala trafiken av elektroniska dokument.

Idag finns det 15 lokala Peppol-myndigheter och många av dem avviker från OpenPeppol-reglerna i någon mån. Avvikelserna handlar om bl.a. landsspecifika dokumenttyper, registrering i en viss SMP (Service Metadata Publisher) eller obligatorisk tidig tillämpning av kommunikationsprotokollet AS4.

När en myndighet anpassar reglerna måste alla tjänsteleverantörer med trafik i den aktuella regionen också anpassa sina processer för att säkerställa interoperabilitet och kompatibilitet med marknaden i fråga.

Pagero: Din pålitliga Peppol-leverantör

Pagero är en ackrediterad tjänsteleverantör och aktiv medlem i OpenPeppol, men på vilket sätt underlättar det er verksamhet?

  • Vi är ackrediterade och godkända för trafik i alla Peppol-regioner, vilket alla tjänsteleverantörer inte är. Vi tror inte på att begränsa verksamheter till en specifik region. Istället ser vi till att alla vi arbetar med har tillgång till hela Peppols globala räckvidd.

  • Vi ligger steget före och håller koll på kommande ändringar i Peppol-ramverket så att du inte behöver göra det.

  • Pageros plattform är byggd för sömlösa uppdateringar så att vi håller oss uppdaterade om de senaste kraven i alla regioner. Därmed behöver ni inte sköta den krävande uppgiften att hålla koll på det ständigt föränderliga digitala landskapet.

  • Vår omfattande erfarenhet av olika infrastrukturer och nätverk och vårt interna regelverksteam garanterar regelkompatibla processer i alla regioner.

  • Vi hanterar en mängd olika format och konverterar dem till Peppol-kompatibla elektroniska dokument, så ni behöver inte förändra er nuvarande konfiguration.

twoPixels
fivePixels

Få tillgång till Peppol-nätverket med Pagero

Pagero är ackrediterat och godkänt för transaktioner i alla Peppol-regioner.
Besök Peppol-sidan

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Utforska mer innehåll

Se alla våra bloggartiklar, on-demand webinars och guider.
Gå till vår kunskapsbank

Kontakta oss

Vill du börja använda våra tjänster eller lära dig mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!